Regionalt exportcenter invigdes av Mikael Damberg (S)

2018-04-13 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Idag invigdes Regionalt exportcenter i Uppsala av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Syftet är att det ska bli lättare för länets småföretag att komma ut på internationella marknader. Målet är att 500 fler företag i länet ska göra internationella affärer år 2020 jämfört med 2017.

Det är regeringen som har givit Tillväxtverket i uppdrag att lansera regionala exportcentra i samtliga län. Region Uppsala är initiativtagare och uppdragsansvarig i Uppsala län, där det operativa arbetet ligger på Almi i nära samverkan med Uppsala Innovation Centre, Connect, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Region Uppsala.

Syftet är alltså att det ska bli lättare för länets småföretag att göra affärer på internationella marknader. Genom samarbetet ska det bli enklare för länets företag att ta del av den kompetens och de möjligheter som erbjuds kopplat till internationalisering.

– Det här är en viktig satsning för Uppsala län. Många små- och medelstora företag ligger i framkant när det gäller innovation och teknisk utveckling. Att då också nå internationella marknader gagnar såväl berörda företag som hela länets utveckling, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för regionala utvecklingsnämnden

På Regionalt exportcenter samlas all kompetens under ett och samma tak. Utöver en ”en-dörr-in-princip” till samtliga stöd och tjänster inom export ska Regionalt exportcenter också bedriva en uppsökande verksamhet, där de informerar företagare om de stödmöjligheter som finns. Regionalt exportcentrum är samlokaliserat med Almi.

– Vi behöver bli bättre på export och internationalisering. Det finns olika sätt att mäta och sätta mål inom detta, men ett mål vi nu sätter är att 500 fler företag i länet ska göra internationella affärer år 2020 jämfört med 2017, säger Jenny Lundström.

Ytterligare information:
Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden, 070 – 399 24 93
Erik Asplund, näringslivsstrateg Region Uppsala: 0733 – 99 94 88

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild