54 nyutbildade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset

2018-08-29 Pressmeddelande
Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen.

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen.

Efter sommaren börjar 54 nyutbildade specialistsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Sjuksköterskorna har utbildats till specialistkompetens under ett år med studielön, som en satsning av Region Uppsala.

- Bristen på specialistsjuksköterskor är en flaskhals i vården som vi nu breddar. Vi behöver fortsätta satsa på betald specialistutbildning för sjuksköterskor och utbilda fler om vi ska lösa problemen. Det kommer att göra vårdyrkena mer attraktiva, korta köerna och förstärka vården i Uppsala län, säger Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Innan sommaren arbetade 885 tillsvidareanställda specialistsjuksköterskor inklusive barnmorskor på Akademiska sjukhuset (975 inklusive visstidsanställda). Tillskottet innebär en sexprocentig ökning av antalet specialistsjuksköterskor.

- Region Uppsala har, liksom andra regioner och landsting, ambitionen att minska beroendet av hyrpersonal. Att låta sjuksköterskor vidareutbilda sig med studielön är en av de satsningar vi gör för att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare, och för att bemanna våra verksamheter med anställda medarbetare istället för att hyra in, säger Eva Wikström, HR-direktör i Region Uppsala.

Fakta:

Under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 har 59 medarbetare erhållit studielön. Studielönsplatserna fördelades inom följande inriktningar: Operation, intensivvård, anestesi, psykiatri, barn och ungdom, ögonsjukvård, akutsjukvård och ambulanssjukvård.

Inför höstterminen 2018 har Akademiska sjukhuset erbjudit 60 medarbetare studielön under utbildning till specialistsjuksköterska. Studierna som påbörjas är på hel- eller halvfart. I huvudsak utges 100 procent studielön. Inför höstterminen har även studielön för specialistutbildning till barnmorska erbjudits.

För mer information:

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen: 070 – 890 81 55

Eva Wikström, HR-direktör: 070 – 611 02 99

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen.

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen.

Ladda ner bild