​Akademiska får i uppdrag att fram ny styrmodell

2018-08-20 Pressmeddelande

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att ta fram en utvecklad styrmodell. Syftet är att få en ekonomi i balans. Beslutet har fattats av regiondirektör Staffan Isling efter samråd med sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

Bakgrunden till beslutet är att Akademiska sjukhuset har lämnat en ny prognos för 2018, som pekar mot ett underskott på 200 miljoner kronor, en försämring med 80 miljoner kronor jämfört med prognosen i maj.

– Jag är inte nöjd med nuvarande situation. Därför har jag gett Akademiska sjukhuset i uppdrag att ta fram en väl fungerande styrmodell som möjliggör transparens, kontinuerlig uppföljning och tydliga prioriteringar, säger Staffan Isling.

Akademiska sjukhuset ska i fortsättningen redovisa åtgärder och dess effekt på resultatet varje månad.

– Vi lägger särskild vikt vid hur man ska minska kostnaderna för inhyrd personal. Detta är ett nyckelområde, där vi snabbt behöver se förbättringar, säger Staffan Isling.

Prognosen för Region Uppsala som helhet är att man kommer att göra ett positivt resultat på 120 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Kontaktperson:
Staffan Isling, regiondirektör, tel 018-611 65 88

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51