Från hembesök till vårdavdelning – utan att passera akuten

2018-08-30 Pressmeddelande

Mobila närvårdsteam får nu möjligheten att lägga in patienter som är i behov av Akademiska sjukhuset resurser utan att behöva gå via akutmottagningen. Tidigare har dessa patienter behövt besöka akutmottagningen för en andra bedömning. Uppskattningsvis rör det sig om cirka fem patienter i veckan som nu slipper denna mellanlandning, en vinst både för patienten och akutmottagningen.

Den 23 oktober 2017 driftsattes Mobila närvårdsteam (MNT), som är flera team, där varje team består av en läkare med specialistkompetens samt en sjuksköterska. MNT arbetar länsövergripande inom Uppsala län och ska i första hand behandla patienter, på primärvårdsnivå, som har svårighet att ta sig till sin reguljära vårdcentral. Syftet med MNT är att genom tidiga insatser i hemmet ge vård på rätt vårdnivå, i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet. På det sättet ska man undvika onödiga inläggningar, besök och återinskrivningar till sjukhus.

- Det är mycket bra att vi på detta sätt, genom snabbare beslut om insatser, förstärker vården av de svårast sjuka som är i behov av mer omfattande sjukvård, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Mobila närvårdsteam har tidigare haft möjlighet att lägga in patienter direkt på närvårdsavdelningarna i Uppsala och Östhammar, samt i viss mindre omfattning även på geriatriken vid Akademiska sjukhuset. Nu öppnas alltså även möjligheten till direktinläggning på avdelningar med mer högspecialiserad vård. Beslut om att lägga in patienten tas i samråd mellan Mobilt närvårdsteams läkare och läkare på Akademiska sjukhuset.

- Samarbetet leder till att rätt patient kommer till rätt vårdplats i rätt tid. Därigenom utnyttjas Mobilt närvårdsteams specialistkompetens i ännu högre grad. Detta gagnar inte bara de patienter som slipper långa väntetider på akutmottagningen, utan även personalen på akutmottagningen, säger MNT:s enhetschef Mattias Taflin.

- Att inte behöva passera akutmottagningen är en stor fördel för patienter som redan bedömts av en specialist i hemmet och inte behöver träffa ytterligare läkare. Samtidigt frigörs tid för personalen att snabbare kunna ta sig an övriga vårdsökande patienter. Det nya arbetssättet innebär även ett effektivt resursutnyttjande av Region Uppsalas resurser, säger Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset.

Fakta:

Möjligheten till direktinläggning gäller från den 3 september.

Direktinläggningarna gäller patienter som redan är bedömda av en specialist i hemmet, vilket gör att det är onödigt för patienten att behöva träffa ytterligare läkare på akutmottagningen.

Rutinen gäller dagtid för patienter som behöver vård på en medicinsk vårdavdelning

För mer information:

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 070 – 495 03 11

Mattias Taflin, enhetschef MNT: 018 – 611 71 72

Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin, Akademiska sjukhuset: 076-721 94 88

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19