Klart för bygge av nytt kök för patientmaten

2018-08-15 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att uppföra ett nytt produktionskök för patientmaten vid Akademiska sjukhuset. Idag beslutade regionfullmäktige att godkänna att projektet går vidare till genomförande.

 

– Det har tagit lång tid, men nu ser vi fram emot att kunna erbjuda patienterna på Akademiska sjukhuset mat från eget tillagningskök, säger Johan Edstav (MP), ordförande för fastighets- och servicenämnden, som berett ärendet.

 

Beslutet innebär att ett nytt tillagningskök för patientmat ska uppföras på Akademiska sjukhusets område, vid den plats där det nuvarande mottagningsköket och personalmatsalen ligger. Köket kommer att tillaga både varmmatsproduktion och kylda portionsrätter.I projektet ingår också en restaurang för personalmat, ett kunskapscentrum av campuskaraktär och ett konferenscenter.

Kostnaden för det nya produktionsköket inklusive restaurang, konferenscenter och kunskapscentrum, uppgår till 286 miljoner kronor. Till detta kommer kostnader för bland tillfälliga anordningar under byggproduktionen, nedskrivningar och rivning för 39,5 miljoner kronor.

– God och näringsrik mat är en viktig del i omvårdnaden av patienterna. Genom att investera i ett eget kök får vi bättre möjlighet att själva bestämma över kvalitet och utveckling av måltiderna. Några av våra mål är att vi ska kunna öka kvaliteten på maten samt att livsmedlen i högre utsträckning levereras av lokala producenter, säger Johan Edstav.

Byggnadsarbetena beräknas kunna påbörjas sommaren 2019 och köket ska vara i drift under andra kvartalet 2021.

(L), (KD) och (M)  reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle avslås.

(SD) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle bordläggas.

(C) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om att regionstyrelsen skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på produktionskök i enlighet med Centerpartiets tidigare förslag.

Ytterligare information:

Johan Edstav (MP), ordförande fastighets- och servicenämnden, tel 070-611 00 77

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Skissbild på nytt produktionskök Akademiska sjukhuset augusti 2018

Skissbild på nytt produktionskök Akademiska sjukhuset augusti 2018

Ladda ner bild