Region Uppsala blir innovationsmotor med stöd av Vinnova

2018-08-28 Pressmeddelande
Maria Cederblad-Tunebjer

Maria Cederblad-Tunebjer

Region Uppsala har beviljats medel från innovationsmyndigheten Vinnova för att bli en så kallad innovationsmotor, med särskilt fokus på att förbättra samverkan med externa företag inom sjukvårdssektorn. Projektet får 4,2 miljoner kronor fördelat på tre års tid (2018 - 2020). Samtidigt samfinansierar Region Uppsala projektet med lika mycket, från det redan beslutade budgetutrymmet för Innovation Akademiska.

Bakgrunden till projektet är att sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller att möta framtidens patientbehov. Samtidigt ger medicinska och teknologiska framsteg också möjlighet att utveckla nya, mer effektiva behandlingsmetoder. I många fall kan sjukvårdens personal också ha goda idéer kring hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Tanken är därför att nyttja vården som en testbädd för nya produkter och tjänster.

Satsningen sker inom ramen för projektet Innovationsmotorer, som initierats av branschorganisationen Swedish Medtech med finansiering av Vinnovas strategiska innovationsprogram Medtech4health. Projekten inom Region Uppsala kommer att ledas av Innovation Akademiska.

Region Uppsalas projekt ska ha särskilt fokus på att förbättra samverkan med externa företag. Tanken är att skapa en bestående struktur inom primärvården för företagssamarbeten, där detta ses som något helt naturligt.

- Fler patienter kommer i framtiden att vårdas inom primärvården, därför är det viktigt att skapa samarbetsformer som kan leda till effektiva arbetssätt inom primärvården, och som stödjer utvecklingen av en konkurrenskraftig svensk sjukvårdssektor, säger Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör på Region Uppsala.

Innovation Akademiska ska också arbeta med ett så kallat ”Innovation race”, där behov diskuteras och lösningar arbetas fram i ett samarbete mellan vården, patienterna och företag.

- Den vision som driver oss är den om det innovativa sjukhuset och den innovativa vården, där företagen och vi på ett helt naturligt sätt samarbetar, säger Maria Cederblad-Tunebjer, enhetschef på Innovation Akademiska.

Resultaten av projektet förväntas bland annat bli en ökad vilja till samverkan mellan sjukvård, patienter, universitet och högskolor och företag. Dessutom en ökad kännedom hos personal och företag om formerna för en väl fungerande samverkan. På längre sikt kan detta resultera i ökade investeringar inom forskning och utveckling, samt ett större upptag av nya innovationer inom svensk sjukvård.

- Samarbete inom trippel-helixmodellen, alltså mellan lärosäten, näringsliv och det offentliga, är nödvändig för att möta utmaningarna inom sjukvården. Det här projektet syftar till att förbättra vården, samtidigt som näringslivet inom sektorn stärks, säger Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande.

Projektet kommer att pågå mellan augusti 2018 och december 2020.

Fakta:

Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och har ett regionövergripande uppdrag att utveckla vården genom att ta emot och stötta idéer från personal, patienter eller närstående. Innovation Akademiska samarbetar också med företag som i sin utveckling av en produkt eller tjänst för vården vill samarbeta med användarna; personal, patienter eller närstående, för tester och utvärderingar.

Läs mer om projektet Innovationsmotorer: Länk

För mer information:

Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen: 070 – 634 82 14

Andreas Scheutz, Forsknings- och innovationsdirektör: 070 – 564 68 40

Maria Cederblad-Tunebjer, enhetschef Innovation Akademiska, 018 – 611 11 09

Lena Svendsen, projektledare Innovationsmotorer, Swedish Medtech, 076 - 538 46 16

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Maria Cederblad-Tunebjer

Maria Cederblad-Tunebjer

Ladda ner bild