Vårdcentraler i Uppsala län öppnar för videosamtal

2018-08-24 Pressmeddelande

Med start den 28 augusti kommer patienter i Uppsala län att kunna besöka sin vårdcentral via videosamtal i stället för fysiskt.

– Det här är ett viktigt steg mot att göra vården tillgängligare för alla invånare via nya, digitala kanaler, men med samma höga patientsäkerhet som vid andra vårdmöten, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

 

Möjligheten till videosamtal kommer att rullas ut under hösten, där några vårdcentraler i taget ansluter sig. Först ut Ekeby hälsocentral och Centrumkliniken, som startar den 28 respektive 29 augusti. Bland Region Uppsalas egna vårdcentraler öppnar Fålhagens vårdcentral för videosamtal den 4 september och Östervåla vårdcentral den 6 september. Vid årets slut ska 42 vårdcentraler i länet vara anslutna till systemet.

Patienter som vill besöka vården i Uppsala län i form av videosamtal behöver installera en app för detta i telefonen. För närvarande går appen under namnet ”Min hälsa”, som man hittar genom att söka på “Region Uppsala. Man behöver också ha tillgång till Mobilt BankID.

Till skillnad från andra vårdtjänster som finns tillgängliga via appar, är tjänsten direkt ihopkopplad med Region Uppsalas journalsystem. En annan skillnad är att besöket föregås av en bedömning av vårdpersonal, som avgör om videobesök är det lämpligaste, eller om det krävs ett fysiskt besök, till exempel för provtagning.

– Från ett patientperspektiv finns stora fördelar med att möta vårdpersonal på ens ordinarie vårdcentral, även när det sker i form av videosamtal. Det är säkrare och tryggare så att vi får en sammanhållen vårdkedja, säger Malena Ranch.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Anna Wollin, projektledare e-hälsoenheten, tel 072-142 01 42

Läs mer:

Information på 1177.se om digitala videomöten i Uppsala län

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19