Biljettpriser i kollektivtrafiken höjs

2018-12-12 Pressmeddelande

Regionfullmäktige beslutade idag om höjda biljettpriser i kollektivtrafiken från 2019. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.

Biljettpriserna i kollektivtrafiken fastställs genom politiska beslut. Regionfullmäktige beslutar om priset på 30-dagarsbiljett och priset per zon för enkelbiljett. Övriga biljettpriser fastställs av kollektivtrafiknämnden.

Vid dagens sammanträde beslutade fullmäktige att höja priset för 30-dagars biljett med 40 kr till 880 kr. Förköpt enkelbiljett höjs med 2 kr till 32 kr per zon och enkelbiljett köpt med reskassa höjs med 2 kr till 25 kr per zon.

Enligt kollektivtrafiknämndens beslut den 11 december görs en motsvarande justering av övriga biljettpriser i kollektivtrafiken. I genomsnitt höjs priserna med 5 procent.

Höjningen motiveras av att kollektivtrafiken behöver ökade intäkter för att nå ett nollresultat under 2019.

De nya priserna börjar gälla den 3 januari 2019. En komplett prislista finns på UL:s hemsida, ul.se.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna förslag till reviderad regionplan och budget. När det gällde priserna i kollektivtrafiken motsatte sig (V) höjda biljettpriser och föreslog att priset för periodkort skulle sänkas samt att en pensionärsrabatt för enkelresor införas. (S) yrkade på att behålla priset på 30-dagarskort för pensionär och sänka priset på 30-dagarskort lågtrafik samt att priset på enkelbiljetter för pensionär sätts till samma nivå som ungdom. Dessa yrkanden föll.

Kontaktperson:
Johan Wadman, trafikdirektör kollektivtrafikförvaltningen UL, tel 070 - 762 33 23

Läs om övriga beslut som fattades av regionfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 12 december

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51