Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar antagna

2018-12-13 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Fler än 700 cyklar i timmen – då bör vägen vara 5,3 meter bred. Nu har den regionala utvecklingsnämnden klubbat utformningsprinciper för gång- och cykelvägar, samt för cykelparkeringar, i Uppsala län.

Principerna är en del i att uppnå den regionala cykelstrategin som har tre målsättningar. Kombinationsresor cykel - kollektivtrafik ska fördubblas mellan 2016 och 2030 (till 38 procent). Cykeltrafikens andel av valt färdmedel ska öka med tio procentenheter från 2016 till 2030 (från 13 till 23 procent). Och antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ska halveras fram till 2030.

För att nå dessa mål krävs bra principer för hur gång- och cykelvägar och cykelparkeringar utformas, så att cyklandet blir ett attraktivt val. Principerna gäller vid nyproduktion av gång- och cykelväg, eller vid reinvesteringar av redan befintligt nät (det skulle bli för dyrt att ändra alla befintliga vägar och parkeringar i enlighet med de nya principerna).

Av handlingarna framgår nu bland annat att en gång- och cykelväg med färre än 200 cyklar i timmen under maxtimmen bör vara 3 meter bred, och banan är gemensam för cyklister och gångare. Medan exempelvis en gång- och cykelväg med fler än 700 cyklar i timmen (under maxtimmen) bör vara 5,3 meter bred, med en separerad gångbana som upptar 1,8 meter av bredden.

- Det är viktigt att cykelstråken i länet håller en tillräcklig standard utifrån den potential för cykling som finns. Cykelbarhet är ett viktigt mått för såväl den enskilda cyklistens upplevda känsla av trygghet som hur vägmiljön främjar eller hindrar cykling, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden: 070 – 399 24 93

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg, Region Uppsala: 076 – 119 61 62

Läs mer om de beslut den regionala utvecklingsnämnden fattade i Uppsnabbat

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild