Inriktning för UL-trafiken 2019

2018-02-20 Pressmeddelande

Vissa utökningar i tågtrafiken och små förändringar för UL:s busstrafik 2019, det framgår av inriktningsbeslutet som kollektivtrafiknämnden fattade vid dagens sammanträde 20 februari.

– Den del av kollektivtrafiken i länet där resandet ökar mest är tågtrafiken, både Upptåget och SL-pendeln, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Därför känns det bra att Region Uppsala beställt nya och större tåg som sätts i trafik under senare delen av 2019. Dessutom ska vi stötta Trafikförvaltningen i Stockholms län i arbetet med att öka turtätheten för SL-pendeln i rusningstrafik på sträckan Uppsala – Stockholm. Men det är Trafikverket som avgör om tillräckligt utrymme finns på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm, säger Bertil Kinnunen.

Inriktningsbeslutet innebär att Upptåget ska fortsätta med samma trafikomfattning som under 2018 med tillägg av två turer i vardera riktning på helger på sträckan Uppsala – Sala. När det gäller SL-pendeln på sträckan Bålsta – Bro kommer UL i samverkan med Trafikförvaltningen inom Stockholms län att verka för att bibehålla samma trafik som under 2018.

För både regionbusstrafiken och stadsbusstrafiken i Uppsala är inriktningen att bibehålla nuvarande trafik och förstärka trafiken på sträckor där många reser.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51