Litteratursatsning genom fortsatt mentorskapsprogram

2018-02-21 Pressmeddelande
Anna-Lena Brander, Johanna Ekström och Ingvar Svanberg är mentorer i mentorskapsprogrammet för författare våren 2018.

Anna-Lena Brander, Johanna Ekström och Ingvar Svanberg är mentorer i mentorskapsprogrammet för författare våren 2018.

Region Uppsala fortsätter sin satsning på litteraturen i Uppsala län. Mentorskapsprogrammet för författare är en insats i det litteraturfrämjande uppdrag Region Uppsala har i den regionala kulturplanen och genom den statliga kultursamverkansmodellen.

Höstens mentorskapsprogram, då tre mentorer matchades med var sin adept, har gett många goda erfarenheter:

– Från deltagarna i höstens omgång har det kommit fram att mentorskapsprogrammet blev ett tydligt stöd i deras pågående processer och för den riktning de redan tagit ut. Istället för att sätta upp enskilda mål under programtiden använde de programmet som ett stöd och en förstärkning längs vägen mot större och mer långsiktiga mål. Att formen för samarbetet är fri och att det mer handlar om att stötta varandra, snarare än att bedöma, uppskattas också, säger bibliotekskonsulent Stefan Eurenius på Regionbibliotek Uppsala.

Mentorskapsprogrammet fortsätter under våren 2018 med en tredje omgång och nu har ytterligare tre par mentorer och adepter matchats ihop. Som författare ska de via programmet kunna få bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen. Mentorskapsprogrammet ska stödja, stärka och utveckla det litterära Uppsala län genom att skapa relationer mellan författare, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion för både mentorer och adepter.

Mentorer och adepter söks via Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och Biskops Arnös författarskola.

Vårens matchningar:

Ingvar Svanberg är mentor för Ann Lindgren.
Johanna Ekström är mentor för Saga Karlsson.
Anna-Lena Brander är mentor för Eva Douhan Lundqvist.

Ansökan till mentorskapsprogrammet hösten 2018 är öppen redan nu för både mentorer och adepter.

Läs mer om mentorskapsprogrammet: www.regionuppsala.se/mentorskapsprogram

Ytterligare upplysningar: Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent, Regionbibliotek Uppsala, stefan.eurenius@regionuppsala.se, 076-721 82 41

Kontakt

Gunnar Matti Kommunikationsansvarig Kultur och bildning gunnar.matti@regionuppsala.se 018-611 62 78

Bilder

Anna-Lena Brander, Johanna Ekström och Ingvar Svanberg är mentorer i mentorskapsprogrammet för författare våren 2018.

Anna-Lena Brander, Johanna Ekström och Ingvar Svanberg är mentorer i mentorskapsprogrammet för författare våren 2018.

Ladda ner bild
Anna-Lena Brander

Anna-Lena Brander

Ladda ner bild
Johanna Ekström

Johanna Ekström

Ladda ner bild
Ingvar Svanberg

Ingvar Svanberg

Ladda ner bild
Eva Douhan Lundqvist

Eva Douhan Lundqvist

Ladda ner bild
Saga Karlsson

Saga Karlsson

Ladda ner bild
Ann Lindgren

Ann Lindgren

Ladda ner bild