På Testa Center ska framtidens teknologier för läkemedelsproduktion se dagens ljus

2018-02-15 Pressmeddelande

Nya teknologier för att producera och utveckla biologiska läkemedel, växande företag och nya arbetstillfällen. Det är tanken bakom Testa Center i Boländerna, som kommer att slå upp portarna i juni. Satsningen är ett samarbete mellan olika aktörer, och stöttas bland annat med 100 miljoner kronor från regeringen, genom Vinnova.

Den 1 juni 2016 lanserade regeringen fem samverkansprogram där ett av dem tar sikte på life science. Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren, som bland annat ägnar sig åt förutsättningarna för fortsatt liv och innefattar exempelvis biologi, medicin och ekologi. ”Kraftsamling biologiska läkemedel” syftar till att Sverige ska ta en tätposition inom life science och framtidens biologiska läkemedelsproduktion. I Uppsala satsas det på att bygga upp en öppen innovationsmiljö, en så kallad testbädd – Testa Center. Satsningen ska göra det lättare att ta steget från forskning till industriell tillämpning av nya teknologier, som kan användas för att producera och utveckla biologiska läkemedel snabbare och bättre än idag. Därmed ska små och medelstora företag kunna växa och skapa nya arbetstillfällen. Även akademiska aktörer har tillgång till centret för utbildning och innovation.

Anläggningen drivs av GE Healthcare, som satsat cirka 45 miljoner kronor, och uppförs just nu i Boländerna. Swelife, ett strategiskt svenskt innovationsprogram för Life Sciencehar satsat cirka 8,4 miljoner. Även stiftelsen STUNS, genom dess operativa enhet Uppsala BIO, medverkar. Frånsett dessa bidrag har Tillväxtverket satsat 3 miljoner kronor för åren 2017 – 2018, medan samma summa har satsats gemensamt av Region Uppsala, Innovation Akademiska och via statliga 1:1-anslag.

- Det Tillväxtverket och Region Uppsala stödjer är inte själva testbädden i sig, utan det som finns utanför väggarna. Det är sådant som att bygga en struktur för ett gott ansökningsförfarande, marknadsföra möjligheten, skapa söktryck och etablera goda relationer även med internationella aktörer. Vi vill etablera en samverkansmodell som vi kan lära av och kanske nyttja även för andra branscher. Testa Center ligger förvisso i Uppsala, men är en nationell tillgång. Alla företag är välkomna till Uppsala, säger näringslivsstrateg Erik Asplund på Region Uppsala.

Region Uppsala kommer att projektanställa en person för att kartlägga var målgruppen av intressanta forskare och företag finns. Det gäller att se till att Testa Center får kvalificerade och intressanta projekt att arbeta med. Ett senare arbete kommer även att handla om eftervården av projekten: hur kommer de vidare så att de snabbare kan få fram en kommersiellt gångbar slutprodukt.

- Detta är en av de viktigaste satsningarna inom life science i Uppsala någonsin. Det ligger också helt i linje med den regionala utvecklingsstrategi som regionfullmäktige antagit, och med regeringens ambition om att Sverige ska ta en tätposition inom life science, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

Ytterligare information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden, 070 – 399 24 93

Erik Asplund, näringslivsstrateg Region Uppsala: 0733 – 99 94 88

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP)

Jenny Lundström (MP)

Ladda ner bild