Region Uppsala stödjer tech-sektorn med 3 miljoner kronor

2018-02-08 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Region Uppsala kommer att medfinansiera projektet Strategisk satsning på tech-sektorn i Uppsala med 3 miljoner kronor, fördelade på åren 2018 – 2020. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte på torsdagen.

Det är Uppsala kommun som har identifierat ett behov av att vidareutveckla innovationsmiljön och stödet till entreprenörer och så kallade startups inom tech-sektorn. Tech-sektorn är ett begrepp som siktar in sig på teknikföretag som utvecklar digitala innovationer. Välkända exempel är Skype, Spotify och Klarna.

Uppsala kommun kommer att arbeta i projektform med en 3-årig strategisk satsning på att utveckla tech-sektorn i Uppsala utifrån tre fokusområden: Attraktiva miljöer för entreprenörer och start-ups, Fler och bättre samarbeten samt Behålla och attrahera talang.

- Vi räknar med att projektet kommer att påverka hela regionen positivt på sikt. Uppsala är ett nav för techbolag och företag som kan dra nytta av innovationsmiljön finns i hela länet, säger Anna-Lena Jansson, utvecklingschef på Region Uppsala.

Region Uppsala anser att projektets ansats att skapa än bättre förutsättningar för fler globalt konkurrenskraftiga innovativa Uppsalabaserade företag inom tech-sektorn ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins prioriteringar. Därför går nu Region Uppsala in och satsar en miljon kronor per år 2018 – 2020 (samma summa som Uppsala kommun satsar).

- Det finns en mycket stor potential i tech-sektorn och det är viktigt att vi möter behovet av en god utvecklingsmiljö för dessa nya företag. Det är av stor betydelse för Uppsala län och naturligt för Region Uppsala att vara en aktiv part i det arbetet, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden: 070 – 399 24 93

Anna-Lena Jansson, utvecklingschef Region Uppsala: 072 – 223 39 14

Läs mer om de beslut som fattades av regionala utvecklingsnämnden i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild