Ökade skatteintäkter och statsbidrag ger plusresultat för Region Uppsala

2018-01-23 Pressmeddelande

Region Uppsala kommer att göra ett resultat för 2017 på plus 235 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor bättre än budget, men flera förvaltningar går med underskott. Förklaringen att det ändå blir ett plus är främst ökade skatteintäkter och generella statsbidrag

– Trots att vi gör ett plusresultat är vi bekymrade över utvecklingen. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen med en stram ekonomi och kontroll över kostnaderna, men framför allt måste vi utveckla verksamheterna med nya, bättre arbetssätt, så att vi kan få mer vård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling för skattepengarna, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

De preliminära bokslutssiffrorna presenteras vid regionstyrelsens sammanträde idag. Flera förvaltningar gör ett minusresultat jämfört med budget. Primärvården gör ett resultat på minus 30 miljoner kronor, Fastighet och service minus 23 miljoner kronor, Kollektivtrafikförvaltningen minus 19 miljoner kronor och Hälsa och habilitering minus 9 miljoner kronor. Det största minuset finns på Akademiska sjukhuset, som gör ett resultat på minus 205 miljoner kronor. Tappet beror främst på högre kostnader för löner och inhyrd personal samt ökade kostnader för bland annat medicinskt material och köpt vård.

På plussidan finns framför allt finansförvaltningen, som gör ett bättre resultat jämfört med budget, bland annat därför att skatteintäkterna och statsbidragen blivit större än förväntat. Några förvaltningar gör också ett positivt resultat: Regionkontoret (plus 30 miljoner kronor), Lasarettet i Enköping (plus 12 miljoner kronor), Resurscentrum (plus 8 miljoner kronor) och Folktandvården (plus 4 miljoner kronor). Kulturnämnden gör ett nollresultat.

Det sammanlagda resultatet för Region Uppsala uppgår till plus 235 miljoner kronor, vilket är något bättre än det budgeterade överskottet på 200 miljoner kronor.

Även om resultatet är bättre än budgeterat är Börje Wennberg inte nöjd.

– Det är oroväckande att flera av verksamheterna går med underskott, samtidigt som vi har problem med väntetider.

– Det pågår en översyn inom hela Region Uppsala för att hitta effektiviseringar. Det finns pengar att spara till exempel genom bättre upphandlingar och inköp, minskad inhyrning av personal och införandet av nya, smartare arbetssätt, till exempel digitalisering inom hälso- och sjukvården. Vi kommer också att kräva åtgärdsplaner av samtliga styrelser och nämnder som visar negativa budgetavvikelser.

Hela årsredovisningen läggs fram vid regionstyrelsens sammanträde den 27 mars.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Emma Lennartsson, ekonomidirektör, tel 072-219 64 50

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51