Över 22 200 besök hos Folktandvården blev inte av

2018-01-30 Pressmeddelande
Drygt sex procent av inbokade besök på Folktandvården blir inte av för att patienter inte dyker upp. - Det begränsar oss att hjälpa så många som möjligt och kostar tid och pengar, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Drygt sex procent av inbokade besök på Folktandvården blir inte av för att patienter inte dyker upp. - Det begränsar oss att hjälpa så många som möjligt och kostar tid och pengar, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

2016 uteblev patienter till Folktandvården vid över 22 200 besök. Det är små barn med hög kariesrisk och män mellan 15 och 25 år som uteblir mest.
- Det begränsar oss att hjälpa så många som möjligt och kostar enorma förluster i tid och pengar. Detta måste minska, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

 

Folktandvården tar årligen emot runt 330 000 besök. År 2016 uteblev patienter vid 22 200 inbokade besök hos Folktandvården. Det motsvarar drygt 13 000 timmar och kapaciteten på en av de större klinikerna i länet.
- För varje patient som uteblir hade vi kunnat hjälpa en annan. Vi har länge arbetat för att minska köerna och att även minska uteblivande skulle såklart bidra till det, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.
Det innebär också förlorade intäkter på cirka 19 miljoner kronor.

Uteblivande finns i alla åldersgrupper men män i åldern 15-25 år och små barn med hög kariesrisk uteblir mer än andra.

- Att vi har en tandhälsa med internationell lyskraft bygger på det regelbundna, förebyggande arbetet redan från tidig ålder. Det är därför allvarligt att de som kan behöva vår hjälp mest också är de som uteblir. Där har vi goda exempel och metoder från bland annat Gottsunda, som både lyckats minska uteblivande och förbättra tandhälsan. Detta sprids nu i organisationen, säger Gunilla Swanholm.

Sedan flera år tillbaka får patienter sms-påminnelse inför besöket. Ett förslag är att införa en extra påminnelse en vecka innan bokat besök. En annan åtgärd är att personligen ringa de barn som uteblir mest och att inte boka in tider för 20-22-åringar utan istället skicka sms om att det är dags att boka tid.
- Vi ser också över möjligheten att kunna bekräfta sin tid direkt via sms vid kallelse och att vi verkligen tar betalt om man inte kommer, säger Gunilla Swanholm.

- Det är mycket viktigt att med olika åtgärder säkra ökad tillgänglighet. Varje uteblivet besök i våra verksamheter resulterar i längre väntetid för någon annan, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

För mer information:

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 0764 – 95 03 11
Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör: 018- 611 65 67

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Drygt sex procent av inbokade besök på Folktandvården blir inte av för att patienter inte dyker upp. - Det begränsar oss att hjälpa så många som möjligt och kostar tid och pengar, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Drygt sex procent av inbokade besök på Folktandvården blir inte av för att patienter inte dyker upp. - Det begränsar oss att hjälpa så många som möjligt och kostar tid och pengar, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Ladda ner bild