Patienter med depression eller sömnsvårigheter erbjuds behandling via nätet

2018-01-24 Pressmeddelande

Med start i februari kommer patienter vid fyra vårdcentraler i Uppsala län att erbjudas behandling mot depression och sömnsvårigheter via nätet.

– Den ökade psykiska ohälsan är en stor utmaning för hälso- och sjukvården. Vi behöver hitta nya sätt att möta patienterna, inte bara fysiskt, utan även digitalt, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.


Under våren kommer patienter i Uppsala län som lider av depression och/eller sömnsvårigheter att kunna få behandling via nätet med hjälp av KBT, kognitiv beteendeterapi. Ett pilotprojekt kommer att genomföras vid vårdcentralerna Ekeby hälsocenter, Familjeläkarna Bålsta, Familjeläkarna Luthagen och Årsta vårdcentral.

Behandlingen går till så att patienten till stor del på egen hand arbetar med ett material som är en blandning av information och uppgifter.De står också i kontakt med en psykolog, som bedömer utvecklingen och ger feedback. När det gäller depressioner får man också träffa en psykolog som gör en inledande bedömning.

En behandling av sömnsvårigheter pågår under cirka fem veckor och depression under elva veckor.

– KBT via nätet har tidigare provats inom psykiatrin via Psykiatrimottagningen för unga vuxna med goda resultat, så metoden är redan etablerad. Projektet syftar till att undersöka hur stor efterfrågan är och att ta fram fungerande vårdprocesser och rutiner, säger Amanda Simonsson, projektledare vid enheten för e-hälsa.

Region Uppsala har som mål att införa internetbehandling mot psykisk ohälsa som en del av det ordinarie vårdutbudet.

– Vi följer det här pilotprojektet med stort intresse och hoppas att vi under hösten kan fatta beslut om breddinförande säger Malena Ranch.

Den som vill prova KBT via nätet kan anmäla sig via 1177.se, oavsett om man är listad vid dessa vårdcentraler eller någon annanstans. Någon remiss behövs inte. Anmälningstiden för depression är fram till den 31 mars, och för sömnsvårigheter 30 april.

Kontaktpersoner:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Amanda Simonsson, projektledare enheten för e-hälsa, tel 076-112 16 77

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51