UL-trafiken står sig bra i jämförelse med andra län i landet

2018-01-18 Pressmeddelande

Kollektivtrafiken i Uppsala län står sig bra i jämförelse med övriga län i landet. Det visar den rapport av nyckeltal för 2016 som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade idag 18 januari.

– Busstrafiken i länet har flest utbudskilometer per invånare. Det betyder att Region Uppsala erbjuder fler resmöjligheter och har högre turtäthet per invånare än något annat län i Sverige, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Även när det gäller tågtrafiken hävdar sig länet väl. Bara Södermanland och Skåne erbjuder fler utbudskilometer än Uppsala län, säger Bertil Kinnunen.

Det framgår också att marknadsandelen av det motoriserade resandet för kollektivtrafiken i länet tillhör de högsta i landet.

– Marknadsandelen är ett väldigt viktigt mått eftersom det visar hur attraktiv medborgarna tycker att kollektivtrafiken är. Vi har nyligen fått resultatet för 2017 och kan konstatera att marknadsandelen har ökat till 29 procent av det motoriserade resandet, säger Bertil Kinnunen.

Länsinvånarna är flitiga kollektivtrafikresenärer. Det är bara i Stockholm, Västra Götaland och Skåne som det gjordes fler resor per invånare under 2016.

Ett område där Region Uppsala har tagit ett betydande steg är andelen busstrafik som körs på förnybara drivmedel. Under 2016 var andelen 32,8 procent, vilket redovisas i SKL:s rapport. Resultatet för 2017 var 79,5 procent och den stora skillnaden beror på flera faktorer, exempelvis att gasbussar i större utsträckning kör på biogas utan naturgasinblandning och att en övervägande andel av dieselbussarna nu körs på miljödiesel som framställs fossilfritt.

I rapporten Öppna jämförelser kollektivtrafik redovisar SKL nyckeltal för år 2016. Även om förutsättningarna för kollektivtrafik är olika runt om i landet finns det också många likheter som gör det intressant att jämföra statistiska nyckeltal med andra län.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Länkar

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51