Uppsala först med tandvårdsjournal via nätet

2018-01-10 Pressmeddelande
Senare i år ska boende i Uppsala län, som varit hos Folktandvården de senaste tio åren, kunna läsa delar av sin tandvårdsjournal via 1177 e-tjänster. Folktandvården i Uppsala län är först ut bland dem som har journalsystemet T4.

Senare i år ska boende i Uppsala län, som varit hos Folktandvården de senaste tio åren, kunna läsa delar av sin tandvårdsjournal via 1177 e-tjänster. Folktandvården i Uppsala län är först ut bland dem som har journalsystemet T4.

Folktandvården Uppsala län blir först i landet med tandvårdsjournal via nätet bland dem som har journalsystemet T4.
- Målet är att patienten blir mer delaktig och känner ägarskap för information om sin munhälsa, skötselråd och eventuell behandling, säger chefstandläkare Pia Gabre.

Patienter hos Folktandvården i Uppsala län har alltid kunnat begära ut sin journal. Att inför 2018 göra delar av journalen läsbar via 1177 e-tjänster ligger i linje med Region Uppsalas ambition att ligga längst fram inom e-hälsa.
- Både patienten och hälso- och sjukvården vinner på ökad digitalisering där patienten har stor möjlighet till delaktighet och information, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

- Målet är att patienten blir mer delaktig och känner ägarskap för information om sin munhälsa, skötselråd och eventuell behandling, ifyller chefstandläkare Pia Gabre.
Exakt vilka delar av och hur tandvårdsjournalen kommer att visas är inte klart. Projektet har just startat och en första riskanalys är gjord.

I teknisk framkant

Projektet görs på uppdrag av alla Folktandvårdsorganisationer som har journalsystemet T4. Uppsala tackade ja till att bli pilotlän eftersom länet var först med journal på nätet för sjukvården och därmed har nära till erfarenheter från det arbetet. Folktandvården i Uppsala län har också en vana att ligga i teknisk framkant och med digitala tjänster. Projektet görs i samarbete med Carestream Dental som är systemleverantör för T4 och Inera som äger plattformen journal via nätet.
Målet är att invånare i Uppsala län som varit på Folktandvården under de tio senaste åren ska kunna se delar av sin tandvårdsjournal via 1177.se under 2018.

För mer information, cheftandläkare Pia Gabre, 018 611 64 89

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Senare i år ska boende i Uppsala län, som varit hos Folktandvården de senaste tio åren, kunna läsa delar av sin tandvårdsjournal via 1177 e-tjänster. Folktandvården i Uppsala län är först ut bland dem som har journalsystemet T4.

Senare i år ska boende i Uppsala län, som varit hos Folktandvården de senaste tio åren, kunna läsa delar av sin tandvårdsjournal via 1177 e-tjänster. Folktandvården i Uppsala län är först ut bland dem som har journalsystemet T4.

Ladda ner bild
Pia Gabre

Pia Gabre

Ladda ner bild