Översvämning på Akademiska sjukhuset

2018-07-29 Pressmeddelande

Det kraftiga skyfallet som drabbade Uppsala under söndagen har lett till översvämning på vissa delar av Akademiska sjukhuset. Översvämningen har drabbat sterilcentralen hårdast och arbetet med att få undan vattnet pågår för fullt.

Den planerade operationsverksamheten på Akademiska sjukhuset förväntas fortlöpa som planerat under måndagen.

Kontaktperson

Claes Juhlin, chefsläkare i beredskap
Telefonnummer: 018 - 611 46 27