Utbrott av ehec-smitta i Uppsala län

2018-07-27 Pressmeddelande

Region Uppsalas smittskyddsenhet utreder just nu ett utbrott av ehec i Enköpings kommun. Hittills finns 19 bekräftade fall och man letar nu tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomyndigheten efter smittkällan.

Enterohemorragisk E.coli, även kallad ehec, är en bakteriesmitta som kan orsaka kraftiga magsmärtor, diarréer, som kan vara blodiga, och ibland kräkningar. Sjukdomen överförs mellan djur och människor, till exempel efter närkontakt med nötkreatur, eller via livsmedel som förorenats.

Utbrottet i Enköping har pågått sedan början av juli, och även denna vecka har det rapporterats fall.

– Det är bara små barn och deras anhöriga som har insjuknat. Vi spårar nu smittan med hjälp av laboratorieanalyser och intervjuer med de drabbade familjerna, säger Helena Palmgren, t f smittskyddsläkare.

Någon säker smittkälla finns ännu inte, men misstankar har riktats mot Koffsanbadet i Enköping. I avvaktan på att provsvar kommer avråder Enköpings kommun från att man badar där.

– För att skydda sig mot smitta är det viktigt att ha en god hygien, inte minst gäller det små barn, säger Helena Palmgren.

Här följer några råd för att undvika ehec-smitta:

  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare, som till exempel får och getter
  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärsen ordentligt. Ehec-bakterier dör snabbt vid ca 70 grader.
  • Skölj grönsaker ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker
  • Drick inte opastöriserad mjölk och ät inte färskost gjord på opastöriserad mjölk

Den som misstänker smitta kan vända sig till 1177 Vårdguiden på telefon.


Läs mer

Information på 1177 Vårdguiden om magsjuka

Folkhälsomyndighetens information om ehec

Ytterligare information:

Helena Palmgren, t f smittskyddsläkare, tel 018-611 92 20

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51