Klart om tillfällig flytt av Flogsta vårdcentral

2018-06-25 Pressmeddelande

Nu finns en beslutad plan för den kommande flytten av verksamheten vid Flogsta vårdcentral
Från och med i höst kommer Flogsta vårdcentral att finnas på tre platser i Uppsala: Stenhagen, Kungsgärdet och Samariterhemmet. Fram tills dess håller Flogsta vårdcentral öppet som vanligt i sina nuvarande lokaler.

Som tidigare meddelats är det problem med inomhusmiljön som gör att Flogsta vårdcentral behöver evakueras. Senast den 30 september ska verksamheten ha flyttat.

– Eftersom det är en stor vårdcentral kan vi inte inrymma all verksamhet på ett ställe, utan kommer att dela upp den mellan vårdcentralerna i Stenhagen, Samariterhemmet och på Kungsgärdet. Vi håller fortfarande på med detaljplaneringen för att se vilka delar som ska placeras var, säger planerings- och försörjningschef Tord Jansson

– För patienterna är det viktigt att veta att Flogsta vårdcentral har öppet som vanligt i nuvarande lokaler. Några patienter tror att vi redan har flyttat, men så är det inte. Det enda undantaget är ungdomsmottagningen, som är stängd över sommaren. Där hänvisar vi till Ungdomsmottagningen City och ungdomsmottagningen i Gottsunda, säger Tord Jansson

Före flytten kommer brev att skickas till alla listade patienter med information om när och till vilken vårdcentral olika verksamheter flyttas

– Patienterna behöver inte lista om sig, utan man är fortsatt listad vid Flogsta vårdcentral, även om vården bedrivs i en annan lokal tillfälligtvis, säger Tord Jansson.

– I dagsläget vet vi inte hur länge evakueringen kommer att pågå, men vi uppskattar att det rör sig om minst ett år. Parallellt med flyttplaneringen arbetar vi också för att hitta en långsiktig lösning för en vårdcentral för området.

Flogsta vårdcentral ansvarar för vården för 13 000 invånare och har ett 60-tal medarbetare. De nuvarande lokalerna har haft återkommande problem med inomhusmiljön under en följd av år, med mögel, fukt och skadliga ämnen i luften. Åtgärder har vidtagits vid flera tillfällen och för drygt 10 år sedan var vårdcentralen evakuerad. På senare tid har problemen förvärrats, vilket har lett till sjukskrivningar och uppsägningar bland personalen.

Ytterligare information: 
Tord Jansson, planerings- och försörjningschef, Nära vård och hälsa, tel 070-611 26 76

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51