Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

2018-06-14 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Nya smarta material, som ska leda till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Det är i korthet tanken bakom projektet Material X. Projektet söker pengar från Vinnovas Vinnväxtprogram. Vid sitt möte beslutade den regionala utvecklingsnämnden att Region Uppsala ska satsa cirka sex miljoner kronor på projektet under åren 2019 – 2021.

Beslutet gäller under förutsättning av att övriga regionala finansiärer, Uppsala kommun och Uppsala Universitet beviljar medfinansiering för Vinnväxt under samma period. Summan är också en uppskattning, då allt inte är klart ännu. Region Uppsala leder arbetet med ansökan, i samarbete med ett stort antal andra aktörer.

Bakgrunden till projektet är att effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan till stora delar är beroende av nya ”smarta material”. De material som används ska vara lättare, tåligare och möjliga att återanvända. Materialutveckling har därför kommit att bli en nyckelfaktor i arbetet mot det hållbara samhället och att realisera de globala målen och Agenda 2030.

Enligt handlingarna i ärendet så har Uppsalaregionen en unik möjlighet att ta ledningen i den utveckling som nu tar fart i gränslandet mellan framtidens hållbara material och så kallad additiv tillverkning/3D-printing. Fakta som nämns av vissa företag är att additiv tillverkning kan minska koldioxid-avtrycket med cirka 90 procent jämfört med traditionella tillverkningsmetoder, medan materialanvändningen kan effektiviseras med 60 – 80 procent.

- Materialutveckling är ett spännande område med stor potential både när det gäller energieffektivisering och minskad resursanvändning. Det innebär en smartare produktion och är ett tydligt exempel på en hållbar ekonomisk utveckling, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer om de beslut den regionala utvecklingsnämnden fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild