Yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala

2018-06-12 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Med början i oktober 2018 införs successivt yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 12 juni.

– Nu tar vi nästa steg i att anpassa busstrafiken så att den blir mer tillgänglig för personer med nedsatt syn eller andra svårigheter att tillgodogöra sig skriven information, säger Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Att ha koll på vilken busslinje som kommer och vart den går när en buss stannar vid en hållplats är självklart för alla oss med normalgod syn. Men alla kan inte ta del av information som visas på skyltar och därför är det viktigt att via en högtalare på utsidan av bussen ge information om linjenummer och destination på hållplatser där flera linjer stannar, säger Jenny Lundström.

– Yttre utrop har efterfrågats under ganska lång tid av bland annat Synskadades Riksförbund och därför känns det bra att det nu snart ska införas, säger Jenny Lundström.

Sedan flera år tillbaka finns automatiska hållplatsutrop inne i bussarna. Nästa hållplats visas också i text på en ljusskylt. Men det saknas talad information om linjenummer och slutdestination på utsidan av bussen.

Den inventering och utredning som Kollektivtrafikförvaltningen UL gjort visar att många stadsbussar har högtalare och är i övrigt förberedda för att yttre utrop ska fungera. Därför kan utropen komma igång successivt redan under fjärde kvartalet i år.

Utöver beslutet att införa yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala beslutade också kollektivtrafiknämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag för att även regionbussar ska förses med yttre utrop.

Ytterligare information:

Jenny Lundström (MP), 1:vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, tel 070-399 24 33

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Ladda ner bild