Ny specialitet i tandvården

2018-05-30 Pressmeddelande

Den 1 juni blir orofacial medicin, även kallat medicinsk tandvård eller sjukhustandvård, en egen specialitet.

- Det här tydliggör vilken kompetens som behövs för att möta dessa patienter. Vi ska både bevara det friska friskt och hjälpa dem med allra störst behov, säger verksamhetschef Meral Karakas.

Orofacial medicin inriktar sig på att behandla vuxna patienter med systemsjukdomar, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Beslutet att införa ämnesområdet som en nionde specialitet fattades i december förra året och träder i kraft en 1 juni.

Meral Karakas, verksamhetschef för sjukhustandvården i Uppsala och Enköping, är nöjd.

- Det här gör att vi kan säkerställa en hög kompetens och kvalitet inom ett väldigt viktigt område – tandvård för vuxna patienter med särskilda behov sköra och sjuka. Det tydliggör vilken kompetens som behövs för att möta dessa patienter, säger hon.

Nytt namn

Den 1 juni byter verksamheten samtidigt namn till Centrum för medicinsk tandvård. Namnbytet kommer att ske succesivt och vara helt infört i alla system efter sommaren.

I verksamheten ingår, förutom klinikerna i Uppsala och Enköping, den uppsökande och mobila verksamheten samt Folktandvårdens kunskapscentrum för äldretandvård.

Senare i år ska kliniken i Uppsala, som idag delar lokaler med Folktandvårdens allmäntandvårdsklinik Seminariet, flytta längre ner i det gamla skolhuset. Sju nya behandlingsrum ska byggas.

- För patienterna innebär det ingen annan skillnad än att de bara behöver åka hiss en våning istället för fyra. Men vi får en tydligare organisation för att samla och sprida kunskap om just sköra, sjuka och äldres munhälsa, säger verksamhetschef Meral Karakas.

Utbyggnaden innebär också att allmäntandvårdskliniken får fler rum för att kunna möta efterfrågan på tandvård i området.

För mer information, verksamhetschef Meral Karakas: 018-617 41 63

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder