Region Uppsala inför fler apotekare inom primärvården - ska få bort onödig läkemedelsanvändning

2018-05-21 Pressmeddelande
Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande vårdstyrelsen.

Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande vårdstyrelsen.

Region Uppsala ska anställa apotekare som bland annat ska förbättra läkemedelsanvändningen på länets vårdcentraler. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

– På sikt vill vi se ännu fler apotekare i primärvården. De kan göra en viktig insats, särskilt för många äldre patienter, som ibland har en onödigt hög medicinkonsumtion, som inte är bra för deras hälsa, säger Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande i vårdstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är att felaktig läkemedelsanvändning kan orsaka vårdskador. Enligt uppgifter från Socialstyrelsen blir varje år cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel så att de måste få sjukhusvård. Statistik visar också att läkemedelsförskrivningen i Uppsala län ligger högt inom vissa områden. När det gäller patienter som är 75 år och äldre hade 16,2 procent i Uppsala län tio eller fler läkemedel samtidigt, vilket är högst i landet.

Detta vill Region Uppsala nu råda bot på genom att införa fler kliniska apotekare inom primärvården. Dessa ska bland annat göra så kallade läkemedelsgenomgångar för hemmaboende patienter och patienter på särskilda boenden, där man ser över alla läkemedel så att behandlingen är effektiv, inga onödiga läkemedel används och att kombinationer av läkemedel inte orsakar oönskade biverkningar. Apotekarna ska också arbeta med stöd och utbildning till andra yrkeskategorier som arbetar på vårdcentralerna.

– Vi har allt att vinna på en klokare läkemedelsanvändning. Det vi satsar nu kommer vi att få tillbaka genom att vi får friskare äldre samtidigt som vi minskar läkemedelskostnaderna och skadliga miljöeffekter. Det är väl använda pengar, säger Håkan Collin.

Under 2018 satsar Region Uppsala 425 000 kronor och under 2019 uppgår kostnaden till 2,5 miljoner kronor.

Alliansen lämnade ett särskilt yttrande i ärendet, bland annat att en framgångsfaktor framöver är att hitta en ekonomisk ersättningsmodell för att premiera vårdcentraler som anställer kliniska apotekare.

Kontaktpersoner:

Håkan Collin, 1:e vice ordförande vårdstyrelsen, tel 070-669 65 46

 Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 072-141 49 54

Läs mer om de beslut vårdstyrelsen fattade i Uppsnabbat

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande vårdstyrelsen.

Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande vårdstyrelsen.

Ladda ner bild