Region Uppsala välkomnar regeringsbeslut om fyrspår

2018-05-31 Pressmeddelande

Idag har regeringen meddelat att den nationella transportplanen för 2018-2029 som snart fastställs, kommer att innehålla utbyggnad av fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm.

– Vi välkomnar beskedet, som innebär att det nu är helt klart att det här kommer att genomföras. Det kommer att betyda oerhört mycket för utvecklingen i hela Uppsala län, med möjligheter till tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft, fler jobb och nya bostäder, säger regionrådet Bertil Kinnunen (S).

Avtal mellan staten, Uppsala och Knivsta kommuner och Region Uppsala blev klart i slutet av 2017. I överenskommelsen ingår bland annat utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala, nya stationer i Bergsbrunna och Alsike, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna i Uppsala och 15 000 i Knivsta kommun. Avtalen har godkänts av både Region Uppsala, Uppsala och Knivsta kommuner, och nu har alltså regeringen meddelat att de inkluderar fyrspår i den nationella transportplanen.

– Vi ser resultatet av ett uthålligt arbete, där många aktörer, bland annat regionen, kommunerna, länsstyrelsen och näringslivet har hjälpts åt. När man verkligen bestämmer sig och sluter upp bakom en viktig gemensam fråga, ger det resultat, säger Bertil Kinnunen.

– Satsningen är också en prioriterad del i det storregionala samarbetet inom Mälardalsrådet och är viktig för hela det nationella järnvägsnätet.

Utbyggnaden av fyrspår kommer att ske med start 2024-2026 från Uppsala resecentrum.

Efter att fyrspårsbeskedet står ett annat stort infrastrukturprojekt på tur.

– Vår nästa stora fråga är att göra verklighet av Arosstråket, en järnvägsförbindelse mellan Uppsala och Västerås via Enköping. Om vi kan få en lika god uppslutning som kring fyrspåret är jag övertygad om att vi kommer att kunna lyckas även där, säger Bertil Kinnunen.

Ytterligare information:
Bertil Kinnunen (S), regionråd, tel 070-763 40 71

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51