Rekommendation att anta ny mötes- och resepolicy

2018-05-29 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), regionråd.

Jenny Lundström (MP), regionråd.

En ny policy för resor och möten, som ska ge en trygg och säker arbetsmiljö, minsta möjliga miljöpåverkan och förbättrad hälsa. Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte att rekommendera regionfullmäktige att anta den nya policyn.

Syftet med den nya policyn är att Region Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller att ta ansvar för samtliga medarbetare och det framtida klimatet. Samtliga förtroendevalda och medarbetare ska ansvara för att policyn efterlevs vid mötes- och reseplanering, som sker inom tjänsten och betalas av Region Uppsala.

I policyn fastslås bland annat att digitala möten alltid ska prioriteras, möten i första hand ska förläggas till Region Uppsalas egna lokaler och möten ska planeras så att resande deltagare i första hand kan välja kollektivt resande.

För tjänsteresor gäller att resan ska vara så kostnadseffektiv som möjligt sett till samtliga kostnader såsom arbetstid, restid, logi och traktamente. Gång, cykel, tåg och buss ska alltid när så är möjligt väljas framför bil och flyg. Tåg eller buss ska alltid väljas före flyg för resor under 55 mil. Körning med privatbil i tjänsten ska undvikas, och vid hotellbokningar ska i första hand ett medelklasshotell med ett aktivt miljöarbete väljas.

- Region Uppsala har ett ansvar för såväl våra medarbetare som för vår klimatpåverkan. Policyn är viktig för att vi tillsammans ska främja ett resurseffektivt och miljömedvetet resande där digitala möten och hållbara trafikslag är i fokus, säger regionrådet Jenny Lundström (MP).

Regionfullmäktige kommer att rösta om den nya mötes- och resepolicyn i juni.

För mer information:

Jenny Lundström, ordförande regionala utvecklingsnämnden: 070 – 399 24 93

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 018 – 611 33 94

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), regionråd.

Jenny Lundström (MP), regionråd.

Ladda ner bild