Strategi för regionbusstrafiken på remiss

2018-05-22 Pressmeddelande

Ett förslag till strategi för den fortsatta utvecklingen av regionbusstrafiken i länet ska skickas ut på remiss. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 22 maj.

– Länets regionbusstrafik har utvecklats under lång tid och för att möta de krav och behov som vi ser nu och i framtiden behövs en tydlig strategi för hela länet, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Kollektivtrafikförvaltningen UL har på uppdrag av nämnden tagit fram det förslag som nu kommer att skickas på remiss till drygt 30 remissinstanser. Det är länets kommuner, myndigheter, företag och organisationer som berörs och kan bidra med synpunkter som gör att det finns en bred uppslutning bakom den slutliga strategin, säger Bertil Kinnunen.

Regionbusstrafiken omfattar kollektivtrafik på landsbygden, mellan tätorter i länet samt till och från angränsande län. Utöver resor mellan tätorter finns behov av vardagliga resmöjligheter för att kunna ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Inriktningen för arbetet med förslaget till strategi har varit att bygga vidare på den struktur som finns, men med bättre verktyg och ramar för att successivt utveckla trafiken i riktning för att uppfylla målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Strategin ska också vara vägledande för de prioriteringar som även i framtiden behöver göras för att på bästa sätt ta tillvara de resurser som står till buds.

Bland remissinstanserna finns länets kommuner, myndigheter, angränsande läns landsting/regioner, föreningar, stiftelser, samverkans- och företagsorganisationer och trafikföretag. Remissen kommer att distribueras till remissinstanserna i månadsskiftet maj/juni och svaren ska ha inkommit till Region Uppsala senast vid utgången av oktober månad.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51