48,5 miljoner kronor för förbättrad tillgänglighet

2018-03-27 Pressmeddelande

48,5 miljoner kronor för tillgänglig, personcentrerad och samordnad vård med stöd av digitala verktyg. Denna satsning beslutade regionstyrelsen om vid sitt sammanträde på tisdagen. Insatserna kommer att finansieras genom riktade statsbidrag.

Pengarna ska gå dels till en förstärkt tillgänglighet inom primärvården, dels till att införa ett patientkontrakt. Detta ska säkerställa att patienter får den vård de har behov av inom rimlig tid. Det innefattar bland annat samordning av samtliga vårdkontakter och en kortning av den sammanlagda kötiden.

- Det finns ingen enkel genväg förbi problemen med tillgänglighet och köer i sjukvården. Sjukvården i Uppsala län behöver mer resurser för att kunna ge rätt vård i rätt tid och korta köerna. Vi satsar därför 48,5 miljoner kronor på att korta köerna och öka tryggheten för patienterna. Genom resursförstärkningen kan vi dels genomföra en satsning på primärvården och dels genomföra ett patientkontrakt som innebär en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser, så att väntetiderna kan kortas och vården bli bättre, säger Börje Wennberg (S), ordförande för regionstyrelsen.

Under 2019 kommer en förstärkt vårdgaranti för primärvården att införas. Den innebär att dagens garanti om ett läkarbesök inom sju dagar ersätts med att patienten inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning genomförd av en legitimerad yrkesgrupp (vilket alltså även kan innebära exempelvis sjuksköterskor). Utöver rena fysiska besök kan garantin omfatta även digitala hjälpmedel eller telefoni.

Satsningen är en del av fördelningen av de specialdestinerade statsbidragen som har avsatts i budget, och som ska gå till fyra prioriterade områden: förbättrad tillgänglighet, förstärkt primärvård, personalåtgärder och digitalisering.

(V) yrkade på återremiss av ärendet.

Alliansen anmälde att de kommer att lämna ett särskilt yttrande, som kommer att vara kritiskt till regeringens politik med riktade statsbidrag.

För mer information:

Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen: 070 – 634 82 14

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör: 072 – 141 49 54

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19