Ökat förtroende för hälso- och sjukvården i Uppsala län

2018-03-06 Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar bland invånarna i Uppsala län. Sju av tio har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i dess helhet och högst förtroende har man för sjukhusen. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern som presenteras idag.

– Det är positivt att förtroendet för hälso- och sjukvården ökar men vi är långt ifrån nöjda. Det finns inga enkla genvägar förbi de problem vi ser i vården. Vi måste därför fortsätta arbetet med att korta köerna och öka tillgängligheten. Sjukvården behöver mer resurser för att anställa mer personal och förbättra arbetsvillkoren så att fler vill jobba inom vår sektor, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under 2017 genom en mix av webbenkät och telefonintervjuer. I Uppsala län deltog 1 000 invånare, från 18 år och uppåt.

Enligt undersökningen är de flesta av länets invånare relativt nöjda med vården. 69 procent har ganska eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården, en ökning jämfört med 2016 års resultat på 65 procent. Riksgenomsnittet låg på 61 procent. Det högsta förtroendet har man för sjukhusen, 75 procent (genomsnitt 69 procent), och 64 procent hade stort eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna (genomsnitt 60 procent). 85 procent anser att de har tillgång till den vård de behöver.

Uppsala län utmärker sig genom att invånarna har betydligt större förtroende för 1177 Vårdguidens tjänster, både via telefon och webben, jämfört med vad man har i resten av Sverige. Andelen som har stort eller ganska stort förtroende för e-tjänsterna är 67 procent, näst högst i landet (genomsnitt 58 procent).

I 2017 års barometer ställdes en fråga om attityder till att diskutera levnadsvanor. 85 procent av patienterna är positiva till att diskutera till exempel kost, motion, tobak och alkohol med vårdpersonal. Man frågade också vad länsinvånarna tycker om att koncentrera vissa operationer och behandlingar till några enstaka sjukhus för att förbättra kvaliteten. 78 procent av invånarna i Uppsala län tycker att en sådan utveckling är bra, även om det innebär längre resor.

Resultaten från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017 (riks- och regionsiffror)

Kontaktpersoner:
Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- sjukvårds- och FoUU-utskottet, tel 070-890 81 55
Claudio Troncoso Munoz, statistiker, Region Uppsala, tel 076-720 00 88

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Dokument