Region Uppsala öppnar för videobesök vid länets vårdcentraler

2018-03-19 Pressmeddelande

I vår öppnar Region Uppsala möjligheten för vårdcentraler i Uppsala län att möta patienterna via videosamtal. Till skillnad från de vårdtjänster som finns tillgängliga via appar, så kallade nätdoktorer, har vårdcentralerna direkt tillgång till patientjournalerna.


– Det här är ett stort steg framåt för vården i Region Uppsala. Vi drar nytta av den nya tekniken, som gör att man kan möta vården via mobiltelefonen, men utan att göra avkall på patientsäkerhet och den nytta patienter och vårdpersonal har av informationen i journalerna. Vi är mycket stolta över den lösning vi har tagit fram här, som en av de första regionerna i Sverige, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Beslutet om att införa digitala vårdmöten, där patienter möter vårdpersonal via ett videosamtal, fattades av vårdstyrelsen idag.

Vårdstyrelsens beslut innebär att vårdcentraler i Uppsala län, både privata och de som drivs i egen regi, kommer att få ersättning för digitala vårdmöten via videosamtal. Ersättningen uppgår till 210 kronor eller 260 kronor, beroende på yrkeskategori. Utöver ersättning per videosamtal får vårdgivarna i Uppsala län dessutom en fast ersättning, så kallad kapitering för varje listad patient, som sammantaget täcker vårdcentralens alla omkostnader.

Till skillnad från hos nätdoktorerna ska videobesöken i Region Uppsala föregås av en sortering, en första bedömning, där vårdpersonal dirigerar om symtom och diagnoser som inte kräver läkarvård eller som kräver ett fysiskt möte för att vårdpersonal ska kunna ställa rätt diagnos. En annan skillnad är att Region Uppsalas tekniska lösning är helt integrerad med journalsystemet.

De nya reglerna för digitala vårdmöten träder i kraft den 1 april. Reglerna omfattar vårdgivare som har avtal med Region Uppsala, och gäller alltså inte de nätdoktorer som har avtal med andra landsting och regioner, men som kan användas oavsett var i landet patienten bor. Region Uppsala kommer att följa de nationella reglerna och betala så kallad utomlänsersättning till nätdoktorerna varje gång en länsinvånare använder sig av deras tjänster.

– Flera vårdcentraler ligger i startgroparna och planen är att de ska komma igång med videosamtal under våren. Vi hoppas och tror att många patienter kommer att välja att kontakta sin vanliga vårdcentral i stället för att använda nätdoktorerna, så snart de får möjlighet. Fördelarna för patienterna är så stora, säger Malena Ranch

(KD), (M), (L) och (C) yrkade på att vårdstyrelsen ska uppmana regionstyrelsen att verka för att öppna upp Cosmics gränssnitt för att tillåta tredjepartsapplikationer att skriva och läsa information i patienters journal. Detta avslogs.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Carina Bäckström, enhetschef vårduppdragsenheten, tel 070-527 61 81
Louise Arodén, enhetschef e-hälsoenheten, tel 070-699 16 26

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat vårdstyrelsen 19 mars

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51