Upphandling av vårdcentral i Knivsta avbryts

2018-03-09 Pressmeddelande

Region Uppsala avbryter upphandlingen av en ett hyreskontrakt för en ny vårdcentral i Knivsta. Orsaken är att det kommit in för få anbud.

– Knivsta växer snabbt och det finns ingen tvekan om att vårdcentralen behöver nya och bättre lokaler. Men vi måste också vara aktsamma med skattebetalarnas pengar. Att upphandla när det bara finns en anbudsgivare, det vill säga utan konkurrens, är inte bra, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

– Vi vill undersöka om vi kan samlokalisera vårdcentralen med andra verksamheter. Det kan ge oss bättre förutsättningar att hitta en passande lokal. Vi kommer nu att inleda samtal med kommunen och andra aktörer inom vård och hälsa och se om vi kan planera något tillsammans, säger Malena Ranch.

De befintliga lokalerna för vårdcentralen hyrs av Knivsta kommun.

– Lokalerna är slitna och behöver rustas upp. Eftersom den planerade flytten nu kommer att fördröjas kommer vi att kontakta fastighetsägaren för att se vad som kan göras för att få en bättre miljö för både medarbetare och patienter, säger Malena Ranch.

Region Uppsala har tidigare också beslutat att upphandla lokaler för en vårdcentral i Södra staden i Uppsala. Även den upphandlingen avbryts på grund av att för få anbud kommit in.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 0764 – 95 03 11
Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Fastighet och service, tel 018 – 617 66 00

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51