Region Uppsala får samfinansiering av väg 55 med nästan 100 miljoner

2018-11-22 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Trafikverket har beslutat att samfinansiera åtgärder för mötesseparering av väg 55. Region Uppsala får 35 procent av kostnaden för vägavsnitten Örsundsbro – Kvarnbolund och Enköping – Litslena. De pengar Region Uppsala får är villkorade med att Region Uppsala gör motsvarande satsningar på trafiksäkerhet på ett antal andra objekt, bland annat väg 288.

Under hösten behandlade den regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala ett ärende om att söka samfinansiering för mötesseparering av väg 55 från Trafikverket och nu har det positiva beskedet kommit. Trafikverket samfinansierar 35 procent av kostnaderna. Sträckan Örsundsbro – Kvarnbolund är kostnadsberäknad till 182 miljoner kronor – här får Region Uppsala 63,7 miljoner. Sträckan Enköping - Litslena får 35,5 miljoner kronor i samfinansiering, den totala budgeten för objektet är 101 miljoner kronor.

De pengar Region Uppsala får är villkorade med att andra infrastrukturobjekt i länet får motsvarande summa pengar för trafiksäkerhetsåtgärder. Här beslutade den regionala utvecklingsnämnden i oktober att dessa satsningar (som alltså motsvarar drygt 99 miljoner kronor) ska gå till åtgärder på väg 288, på sidoområdesåtgärder av väg 282, sidoområdesåtgärder av väg 76, korsningsåtgärder längs väg 292 (Österbybruk väg290/väg 292) och korsningsåtgärder längs väg 292 (Örbyhus väg 716/väg 709/väg 292).

- Det är mycket bra besked om samfinansiering som ger oss goda möjligheter till kraftfulla trafiksäkerhetshöjande åtgärder på en av de mest olycksdrabbade vägsträckorna i landet. Det är viktigt för att trygga kollektivtrafikens framkomlighet och säkerhet längs sträckan, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Samfinansieringen utgår för kostnader på arbeten som kommer att utföras under perioden 2019 – 2022. Tillskottet innebär att Region Uppsala kommer att kunna arbeta på i en mer forcerad hastighet. Det är dock ännu inte säkert att hela summan hinner arbetas upp under den tidsram Trafikverket har satt.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg: 076 – 119 61 62

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild