Region Uppsala säljer fastigheter i centrala Uppsala

2018-11-14 Pressmeddelande

Nu gör Region Uppsala ett nytt försök att sälja fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala, som tidigare inrymde bland annat dåvarande landstingets ledningskontor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Tre fastigheter berörs av försäljningen: Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 och Fjärdingen 29:1. Där står idag flera hus som har använts till bostäder, kontor och konferenslokaler.

Förra hösten var det klart med en försäljning av fastigheterna till Tobin Properties AB, prislappen var satt till 225 miljoner kronor. Affären var redan beslutad när Tobin Properties AB valde att inte fullfölja köpet, Region Uppsala behöll handpenningen på 22 miljoner kronor i enlighet med det ingångna avtalet.

- Det är positivt om fastigheterna som Region Uppsalas verksamheter lämnat, och med ett centralt läge, nu får ny ägare. Det ger oss förstärkta resurser att använda för utveckling av våra nuvarande lokaler och för att säkerställa det lokalbehov våra verksamheter har, säger Johan Edstav (MP), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

Nu valde alltså fastighets- och servicenämnden att åter lägga ett uppdrag på förvaltningsdirektören för Fastighet och service att sälja fastigheterna.

För mer information:

Johan Edstav (MP), ordförande fastighets- och servicenämnden: 070 – 611 00 77

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Fastighet och service: 072 – 141 00 60

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19