980 000 kronor till ”Rörelse hela livet”

2018-10-19 Pressmeddelande
Vivianne Macdisi (S), regionråd Region Uppsala.

Vivianne Macdisi (S), regionråd Region Uppsala.

Upplands idrottsförbunds projekt ”Rörelse hela livet” tilldelas 980 000 kronor av Region Uppsalas medel för folkhälsa för år 2018. Det är ett av de beslut som nu fattats av Region Uppsalas hälso-, sjukvård- och FoUU-utskott.

- Ett av de största folkhälsoproblemen i vår tid är att allt för många människor inte rör på sig i nödvändig utsträckning, att barn drabbas av stillasittande och att äldre döms till ett isolerat liv i ensamhet. Inom alla åldersgrupper behövs insatser som stimulerar och främjar ett mer aktivt och rörligt liv. Genom vårt stöd till Upplands idrottsförbund vill vi därför knyta samman, uppmärksamma och stödja initiativ och aktiviteter för rörelse och gemenskap i länet. Därtill kan nya idéer och satsningar få stöd och sammanhang, säger regionråd Vivianne Macdisi (S).

Projektet syftar till att knyta samman föreningar och organisationer i länet som på olika sätt arbetar med rörelseglädje. Genom ett organiserat och uppsökande arbetssätt ska Upplands idrottsförbund stödja organisationer att skapa aktiviteter, eller att utvidga redan befintliga verksamheter, för att nå målgrupper som står utanför den normala verksamheten.

Deltagande aktörer och aktiviteter ska samlas under en etikett eller logotyp som ska bli känd för att fungera som en garant för att aktiviteten står för allas rätt att vara med, rörelseglädje, seriositet, ledarledd aktivitet och social samvaro.

Utskottet beslutade också att ge stöd till följande projekt för ökad fysisk aktivitet i länet:

250 000 kronor till Kultur och bildnings (Region Uppsala) projekt ”Dans och drama som hälsofrämjande insats för tonårsflickor med begynnande psykisk ohälsa”

Pilotprojektet ska erbjuda dans och drama som en förebyggande och hälsofrämjande insats för tonårsflickor med begynnande psykisk ohälsa.

230 000 kronor till Enköpings hyresbostäders projekt ”Utökning av verksamheten Öppen aktivitet”

Öppen aktivitet är en verksamhet som startades i Enköpings kommun 2013. Idén med verksamheten är att tillsammans med föreningslivet erbjuda spontana prova på-aktiviteter för unga. Med hjälp av folkhälsomedel ska verksamheten nu också rikta sig till den vuxna befolkningen.

20 000 kronor till RME Uppsala läns projekt ”Medicinsk yoga-kurs för ME-sjuka”

RME Uppsala län bildades under 2018 och är en lokalförening inom Riksförbundet för ME-patienter. Föreningen vill med projektet erbjuda medicinsk yoga-kurs till medlemmar samt till ME-sjuka som inte är medlemmar, för vilka det finns ett stort behov av anpassade och försiktiga sätt att försöka mjuka upp och stärka kroppen.

20 000 kronor till Tierp vårdcentrals projekt ”Promenadgrupp i skogen för patienter med psykisk ohälsa”

Det psykosociala teamet på Tierps vårdcentral vill erbjuda patienter med psykisk ohälsa promenad i grupp i skogen, under ledning av teamet.

För mer information:

Vivianne Macdisi (S), regionråd Region Uppsala: 070 – 890 81 55

Henrik Andréasson, utredare Region Uppsala: 076 – 724 99 02

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Vivianne Macdisi (S), regionråd Region Uppsala.

Vivianne Macdisi (S), regionråd Region Uppsala.

Ladda ner bild