Influensavaccinationer startar den 6 november

2018-10-31 Pressmeddelande
I dagarna går Region Uppsala ut med en informationskampanj med uppmaningen att vaccinera sig mot influensa. En av målgrupperna är vårdpersonal, där många inte är vaccinerade.

I dagarna går Region Uppsala ut med en informationskampanj med uppmaningen att vaccinera sig mot influensa. En av målgrupperna är vårdpersonal, där många inte är vaccinerade.

Den 6 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Årets influensavaccin ska ge ett bättre skydd än det vaccin som använts tidigare år.

 

– Det innehåller skydd mot fyra olika typer av influensa, och det är fler än tidigare. Därmed ökar sannolikheten för att vaccinet ska vara verksamt mot de virustyper som cirkulerar i vinter, säger Helena Palmgren, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Uppsala.

 

Riskgrupperna, bland annat de som är 65 år och äldre, får vaccinet gratis. Smittskyddsläkaren i Uppsala län uppmanar alla att nappa på detta erbjudande.

– Influensa är en allvarlig sjukdom, som kan vara livshotande om man är i riskgruppen. Därför är det viktigt att skydda sig, säger Helena Palmgren.

Liksom under de senaste åren kommer alla i länet som är 65 år eller äldre att få ett vykort i brevlådan, som en påminnelse om att det är dags att vaccinera sig. Smittskyddsläkaren kommer också att göra en extra informationssatsning som riktar sig mot medarbetare inom vården.

– Förra året var det bara hälften av vårdpersonalen inom Region Uppsala som tog vaccinet, trots att det finns möjlighet att göra det kostnadsfritt på jobbet. Det är en alldeles för låg siffra och tillsammans med sjukhusen och vårdcentralerna försöker vi nu öka andelen. Den som jobbar i vården behöver vara skyddad, både för sin egen skull och för patienternas, säger Helena Palmgren.

När det gäller allmänheten är influensavaccinationen gratis för alla som ingår i en riskgrupp. Som riskgrupp räknas bland annat alla som är över 65 år, kvinnor i senare delen av graviditeten, diabetiker, barn med flerfunktionshinder samt vuxna och barn med vissa diagnoser som hjärtsjukdom, lungsjukdom som svår astma och kraftigt nedsatt immunförsvar.

Personer som inte tillhör någon riskgrupp är också välkomna att vaccinera sig, men betalar då en avgift.

För att vaccinera sig besöker man en vaccinationsbyrå eller vårdcentral.

Läs mer:
Information på 1177 Vårdguiden om vaccination mot influensa

Kontaktperson:
Helena Palmgren, tillförordnad smittskyddsläkare, tel: 073-866 49 75

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

I dagarna går Region Uppsala ut med en informationskampanj med uppmaningen att vaccinera sig mot influensa. En av målgrupperna är vårdpersonal, där många inte är vaccinerade.

I dagarna går Region Uppsala ut med en informationskampanj med uppmaningen att vaccinera sig mot influensa. En av målgrupperna är vårdpersonal, där många inte är vaccinerade.

Ladda ner bild
Vårdpersonal i Region Uppsala uppmanas vaccinera sig inför influensasäsongen

Vårdpersonal i Region Uppsala uppmanas vaccinera sig inför influensasäsongen

Ladda ner bild
Alla över 65 år får ett vykort med uppmaning att vaccinera sig mot influensa

Alla över 65 år får ett vykort med uppmaning att vaccinera sig mot influensa

Ladda ner bild