Psykiatrijournaler blir tillgängliga via nätet

2018-10-11 Pressmeddelande
Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Från den 15 oktober utökas möjligheten för patienter i Uppsala län att ta del av sin journal via 1177 Vårdguiden på webben till att omfatta även psykiatriområdet.

- Att få tillgång till sin patientinformation genom journalen digitalt är ett viktigt steg för att stärka patientens delaktighet i sin egen vård. Patientjournal på nätet har funnits länge för resten av vården och nu införs det även inom psykiatrin vilket är positivt, säger sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

 

Region Uppsala var först i Sverige med att ge patienter tillgång till sina journaler via nätet. När tjänsten infördes 2012 undantogs vissa journaler, bland annat inom psykiatrin. Men från den 15 oktober ingår även dessa i e-tjänsten Journalen, som nås via 1177 Vårdguiden på webben.

– Inom just psykiatriområdet finns särskilda frågor som måste lösas för att både patienter och medarbetare ska kunna känna sig delaktiga och trygga. Därför har införandet tagit längre tid. Nu är vi nöjda med hur systemet är utformat, och vi tror att det här blir ett bra stöd för patienterna, säger Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef för psykiatrin vid Akademiska sjukhuset.

Att ge patienterna tillgång till journalanteckningar från psykiatrin var ett av tio uppdrag för digital utveckling och e-hälsa som regionstyrelsen antog 2017.

Region Uppsala har bestämt att vi ska vara ledande i att arbeta med moderna tekniska lösningar inom sjukvården. Det är bra för patienten samtidigt som det gör vården bättre, säger Vivianne Macdisi.

Journaler inom barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin är fortfarande undantagna från e-tjänsten. Däremot har patienter alltid rätt att få ta del av sina journaler i pappersform. Under 2019 påbörjas ett arbete för att även journaler inom barn- och ungdomspsykiatri ska omfattas.

Kontaktpersoner:

Vivianne Macdisi (S), regionråd, tel 070-890 81 55

Åsa Törnkvist, biträdande verksamhetschef psykiatrin, Akademiska sjukhuset, tel 018-611 20 91

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Ladda ner bild