Region Uppsala har förbättrat sitt miljöarbete

2018-10-18 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) publicerar varje år en öppen jämförelse över miljöarbetet i Sveriges regioner och landsting. Region Uppsala är bland de bästa i Sverige när det gäller andelen ekologisk mat. Region Uppsala förbättrar sig också på flera områden, bland annat genom avsevärt sänkt energianvändning. Ett område av sex är mindre smickrande: klimatpåverkan från medicinska gaser.

Öppna jämförelser för miljöarbetet i regioner och landsting har som syfte att stimulera lärandet och förbättra verksamheterna. Jämförelsen publiceras nu för femte året. Den är baserad på sex stycken indikatorer, med ett tydligt resultatfokus.

Vad gäller antibiotikaanvändning ligger Region Uppsala något bättre till än snittet (län med universitetssjukhus förskriver annars vanligen mer antibiotika än län utan universitetssjukhus). När det gäller ekologisk mat är Region Uppsala det näst bästa landstinget/regionen i Sverige, med 52 procent ekologiska livsmedel. Även vad gäller materialåtervinning, inklusive matavfall, ligger Region Uppsala över snittet.

- Vi har tydliga mål i vårt miljöprogram och det är mycket glädjande att det ger resultat. Även på områden där vi ligger under snittet ser vi ordentliga förbättringar jämfört med förra året. Vi har en betydligt effektivare energianvändning, där vi haft ett ambitiöst program med bland annat driftoptimering och investeringar i energisnåla fläktar, belysning och annan utrustning. Och när det gäller förnybara drivmedel i kollektivtrafiken ökade vi användningen av förnybara drivmedel från 43 procent år 2016 till 76 procent år 2017, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

Region Uppsala får även ett särskilt positivt omnämnande för en faktor som ligger utanför de öppna jämförelserna, på grund av brist på data, artiklar som innehåller ftalater har minskat med 44 procent mellan åren 2014 och 2017. Ett problemområde är dock klimatpåverkan från medicinska gaser, där Region Uppsala ligger sämre till än rikets snitt.

- Det förbättrade resultat som redovisas inom de flesta områdena är en effekt av goda insatser runt om i hela organisationen. Det finns dock alltid förbättringsområden, där klimatpåverkan från medicinska gaser varit ett av de tydligaste under året. Här har vi dragit igång ett utredningsarbete, för att gå till botten med orsakerna och kunna sätta in effektiva insatser. Vi har några få år på oss att ställa om samhället på allvar för att inte öka temperaturen med mer än 1,5 grader, säger Marta Fallgren, miljöchef på Region Uppsala.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94

Länk till SKL (pressmeddelande och rapport)

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild