Samariterhemmets och Eriksbergs vårdcentraler blir akademiska vårdcentraler

2018-10-10 Pressmeddelande

Nu blir Samariterhemmets vårdcentral och Eriksbergs vårdcentral så kallade akademiska vårdcentraler. Det innebär att de knyts närmare den kliniska forskningen och universitetet. I framtiden kommer även fler vårdcentraler att kunna bli akademiska vårdcentraler.

I oktober 2017 beslutade vårdstyrelsen att inrätta ett akademiskt primärvårdscentrum. Syftet är att föra den akademiska forskningen närmare primärvården, så att ny forskning snabbare ska kunna få ett praktiskt genomslag i verksamheten. Vårdstyrelsen beslutade också att införa vårdcentraler som ska kopplas mot det akademiska primärvårdscentret, så kallade akademiska vårdcentraler.

Nu har Torun Hall, förvaltningsdirektör för Nära vård och hälsa, beslutat om vilka som blir de två första akademiska vårdcentralerna: Samariterhemmets och Eriksbergs vårdcentraler.

Dessa har i grunden samma uppdrag som övriga vårdcentraler, med listade patienter och ersättningssystem. Utöver detta har de också ett uppdrag att knyta samman den kliniska forskningen, utvecklingen och utbildningen med vardagen på vårdcentralerna.

- Det här är en viktig satsning på den nära vården. Genom de akademiska vårdcentralerna får vi bättre möjligheter att utveckla den kliniska forskningen och kunna implementera ny kunskap inom primärvården,säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Eriksbergs och Samariterhemmets vårdcentraler är alltså först ut, men i framtiden kommer även fler vårdcentraler att kunna ansöka om att bli akademisk vårdcentral.

- Gottsunda vårdcentral är en tänkbar ny akademisk vårdcentral i framtiden, säger förvaltningsdirektör Torun Hall.

För mer information:

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11

Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa: 070 – 611 90 11

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19