Cykelforum arrangeras för första gången

2018-09-26 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Torsdagen den 27 september arrangerar Region Uppsala och Knivsta kommun Cykelforum på kommunhuset i Knivsta. Cykelforum kommer att bli ett årligen återkommande evenemang, i enlighet med den regionala cykelstrategin.

Under dagen möts aktörer från offentlig, privat och idéburen sektor för att inspireras, lära och ta del av det pågående arbetet som görs för att utveckla Uppsala län som cykelregion. Syftet är också att öka kunskapen om och engagemanget för cykelfrågor i Uppsala län.

Dagen bjuder bland annat på föredrag om cyklingens betydelse för folkhälsan, om värdkom­munen Knivsta kommuns arbete med cykelfrågor samt flera seminarier om hur vi främjar cykling i samhället.

Marie Söderqvist, Klassikerforum, talar om hur vardagsmotionen på olika sätt kan främjas. Eric Stigell, Trivector, talar om hållbart resande och hälsa och Sven Hunhammar, Trafikverket, talar om hur ökad gång- och cykeltrafik kan vara en bra affär för Sverige.

- Ökad cykling har mycket stor betydelse för hälsan och forskningen visar att det ger minskad risk för bland annat cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Det är mycket bra att vi på detta första regionala cykelforum kan samla aktörer med stor bredd av kunskap och erfarenhet kring främjande av cykling och dess bidrag till ett ökat välbefinnande, säger Jenny Lundström, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden: 070 – 399 24 93

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg, Region Uppsala: 076 – 119 61 62

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild