Region Uppsala vidtar sparåtgärder mot hotande underskott

2018-09-20 Pressmeddelande
Emma Lennartsson, ekonomidirektör Region Uppsala

Emma Lennartsson, ekonomidirektör Region Uppsala

Region Uppsala har beslutat att vidta omedelbara åtgärder för att minska sina kostnader. Bland annat införs nu ett generellt stopp för nya anställningar och anlitande av konsulter. Alla inköp som inte är akuta skjuts på framtiden.

 

– Det ekonomiska läget har försämrats kraftigt under 2018 och Region Uppsala riskerar att gå med underskott. Åtgärderna syftar till att få en ekonomi i balans, säger ekonomidirektör Emma Lennartsson.


Bakgrunden till beslutet är att den senaste månadsrapporten till regionstyrelsen pekar mot en kraftigt försämrad prognos för Region Uppsalas ekonomiska resultat för 2018.

Följande åtgärder gäller till och med 31 december 2018:

  • Anställningsstopp i hela Region Uppsala med undantag av anställningar i klinisk verksamhet som krävs för att motverka kapacitetsbrist och fasa ut beroende av hyrpersonal.
  • Stopp för att anlita konsulter.
  • Samtliga inköp som inte är akuta skjuts upp.
  • Stopp för övernattningar i samband med konferenser.

Förutom dessa åtgärder kommer Region Uppsala att göra ytterligare effektiviseringar under kommande år för att klara bland annat ökade kostnader för fastigheter och pensioner.

– Vi behöver göra ett stort utvecklingsarbete i alla verksamheter, på alla nivåer. Inte minst kommer vi att ta hjälp av medarbetarna och lyssna på deras förslag till besparingar och effektiviseringar, säger Emma Lennartsson.

Kontaktpersoner:
Emma Lennartsson, ekonomidirektör, tel 072-219 64 50
Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen, tel 070-634 82 14

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Emma Lennartsson, ekonomidirektör Region Uppsala

Emma Lennartsson, ekonomidirektör Region Uppsala

Ladda ner bild