Stöd ges till ozonrening av avloppsvatten

2018-09-20 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Regionala utvecklingsnämnden medfinansierar en pilotanläggning för ozonrening av läkemedelsrester och resistenta bakterier i avloppsvattnet från Akademiska sjukhuset med 750 000 kronor under åren 2018 – 2019. Lyckas projektet blir det en viktig pusselbit i kampen mot antibiotikaresistens.

Det är miljöenheten på Region Uppsala som tillsammans med Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet och näringslivet vill pröva en lösning för att ta bort läkemedelsrester och resistenta bakterier från avloppsvattnet med hjälp av ozon. Ozonrening i sig är inget nytt, men detta användningsområde är en nyhet. Projektet innebär en uppskalning från en förstudie i labskala till en pilotanläggning i anslutning till Akademiska sjukhuset.

- Om projektet lyckas kommer resultatet att få mycket stor betydelse i kampen mot antibiotikaresistens, såväl nationellt som internationellt. Det är mycket glädjande att Region Uppsala ligger i framkant inom detta område, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

Bakgrunden är att sjukhus använder stora mängder specialantibiotika som ofta är sista ledet i svårbehandlade infektioner, antibiotika som sjukvården till varje pris vill slippa se resistens mot. De flesta idag pågående projekt fokuserar på extra rening i de stora kommunala reningsverken, medan detta projekt siktar in sig på att komma närmare källan för utsläppen genom att rena sjukhusets avloppsvatten.

Projektet i sin helhet har en budget på drygt 2,3 miljoner kronor. Resterande del bekostas genom intern arbetstid och budget för läkemedelsmålet i Miljöprogram 2019 – 2022.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Sofia Svebrant, projektledare och miljösamordnare Akademiska sjukhuset: 0764-96 39 33

Läs om övriga beslut från regionala utvecklingsnämnden i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild