Tre miljoner kronor för en mer tillgänglig kustremsa

2018-09-20 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Tre miljoner kronor i medfinansiering för att möjliggöra bättre tillgänglighet för båtturism och rörligt friluftsliv vid Ängskärs djuphamn och Äspskär, från både landsida och sjösida. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden att satsa vid sitt möte på torsdagen. Beslutet gäller under förutsättning av medfinansiering från andra parter.

Pengarna tas från de pengar som finns avsatta i länsplanen för regional transportinfrastruktur, för att uppfylla regionala utvecklingsmål.

- Ängskärs djuphamn och Äspskär är viktiga noder och med stor utvecklingspotential för friluftsliv och besöksnäring. Det är mycket bra att vi tillsammans med Upplandsstiftelsen, berörda kommuner och andra aktörer kan utveckla dessa noder och binda ihop vår skärgård med Gävleborgs och Stockholms skärgård, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

2, 5 miljoner kronor satsas på Ängskärs djuphamn, under förutsättning av att Upplandsstiftelsen och Tierps kommun båda är med och medfinansierar åtgärden med 500 000 kronor vardera.

500 000 kronor satsas på Äspsär. Här har Östhammars kommun i en skrivelse till Region Uppsala förklarat att de är positiva till medfinansiering.

För mer information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg Region Uppsala: 076 – 119 61 62

Läs om övriga beslut som fattades av den regionala utvecklingsnämnden i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd.

Ladda ner bild