1177 Vårdguiden på telefon öppnar kontor i Östhammar

2019-04-05 Pressmeddelande
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Nu öppnar Region Uppsalas sjukvårdsrådgivning, 1177 Vårdguiden på telefon, för möjligheten att arbeta på distans. Den 8 april öppnar ett kontor i Östhammar.

– Det känns mycket bra att vi kan erbjuda medarbetare på 1177 Vårdguiden på telefon att kunna arbeta i andra delar av länet och inte bara i Uppsala. Det ökar attraktiviteten för fler att söka tjänster i eller närmare sin hemkommun, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

 

1177 Vårdguiden på telefon är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som man kan ringa dygnet runt. Normalt besvaras samtal som rings från Uppsala län i första hand av lokalt placerade sjuksköterskor. Fram till nu har alla som bemannar tjänsten i Uppsala län funnits samlade på ett kontor i centrala Uppsala. Men från den 8 april kommer fem sjuksköterskor att sitta i ett nyöppnat kontor vid Östhammars vårdcentrum.

Monica Hedström Carlsson, tf verksamhetschef för 1177 Vårdguiden på telefon i Uppsala län, säger att intresset för tjänsterna i Östhammar har varit stort.

– Det är många som uppskattar möjligheten att slippa pendla. Tack vare placeringen kan vi också erbjuda större variation i tjänsten. Den som vill kommer till exempel kunna varva telefonrådgivningen med arbete på Östhammars vårdcentral, säger Monica Hedström Carlsson.

Region Uppsala planerar att öppna fler kontor med distansarbetsplatser för 1177 Vårdguiden på telefon. Tierp och Enköping är två av de platser som kan bli aktuella i nästa steg.

– På längre sikt vill vi gå mot ännu mer flexibla och individuella lösningar, till exempel att man ska kunna arbeta hemifrån med telefontjänsten. Men först måste vi lösa teknikfrågorna, säger Monica Hedström Carlsson.

Kontaktpersoner:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Monica Hedström Carlsson, tf verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon, Nära vård och hälsa, tel 070-611 05 84

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen

Ladda ner bild