Färre patienter drabbas av trycksår efter särskild satsning

2019-04-16 Pressmeddelande

Andelen patienter som drabbas av trycksår när de vårdas på sjukhus har minskat kraftigt på ett år. Det visar ny statistik som presenteras idag.

– Region Uppsala har arbetat systematiskt för att minska förekomsten av trycksår och nu ser vi resultatet av detta, säger Ann-Sofie Geschwindt, utvecklingsstrateg vid Region Uppsala.

Idag offentliggjorde SKL, Sveriges kommuner och landsting, sin årliga rapport om förekomsten av trycksår i vården. Mätningen genomfördes som en så kallad punktprevalensmätning, då man under en viss dag undersöker hur många av de inneliggande patienterna över 18 år som har trycksår.

I Region Uppsala var andelen vid undersökningstillfället, den 5 mars, 14,7 procent, vilket ska jämföras med 2018, då andelen var 23,4 procent. Genomsnittet i riket i den senaste mätningen var 12,3 procent.

De flesta av patienterna som ingår i mätningen har vårdats vid Akademiska sjukhuset. 2018 tog sjukhuset fram en handlingsplan med åtgärder för att minska förekomsten av trycksår, som man har arbetat efter under det senaste året. Bland annat har sjukhuset genomfört extra trycksårsmätningar och dagliga observationer vid de avdelningar som haft den största andelen trycksår. Man har också gjort en översyn av de madrasser som används.

Även vid Lasarettet i Enköping och inom Nära vård och hälsa arbetar man för att minska förekomsten av trycksår.

– Trots utmaningarna med brist på vårdplatser ser vi förbättrade resultat. Den viktigaste faktorn är att det finns ett större fokus och engagemang i frågan. Det finns en samsyn på alla nivåer, som ger förutsättningar för en bestående förändring. Nu måste arbetet fortsätta för att ytterligare minska antalet trycksår, säger Ann-Sofie Geschwindt.

Resultat från 2019 års punktprevalensmätning, sammanställning av SKL

Kontaktperson:
Ann-Sofie Geschwindt, utvecklingsstrateg, hälso- och sjukvårdsavdelningen Region Uppsala, tel 076-125 94 79

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51