Östervåla vårdcentral byggs ut efter vattenskada

2019-04-17 Pressmeddelande
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

I november 2014 vattenskadades vårdcentralen i Östervåla då en kallvattenledning brast. Sedan dess är vårdcentralen inhyst i inhyrda moduler. Nu beslutade dock fastighets- och servicenämnden att gå vidare med ett så kallat programarbete för en om- och utbyggd vårdcentral i Östervåla.

En förstudie har genomförts kring vad som kan behöva utföras efter vattenskadan i november 2014. Folktandvården kunde vara kvar i sina lokaler, medan vårdcentralen varit utlokaliserad i inhyrda moduler sedan vattenskadan.

Förstudien kom fram till att det bästa alternativet inte bara är ett återställande av lokalerna, utan att det blir en om- och tillbyggnad.Det beslut som nu klubbades innebär att detta går vidare till så kallat programarbete, till en kostnad av 3,5 miljoner kronor.

Under ett programarbete konkretiseras arbetet med programhandlingar och systemhandlingar, exempelvis lokalprogram och program som definierar olika rums funktioner. Innan det senare blir byggstart krävs även ett genomförandebeslut.Totalkostnaden har beräknats till 43 miljoner kronor, pengar som redan finns avsatta i investeringsbudgeten för 2019 och 2020.

– Det är en bra lösning eftersom inhyrda moduler är dyrare och innebär en annan standard än vad permanenta lokaler kan ge, säger Björn-Owe Björk (KD), ordförande i fastighets- och servicenämnden.

– Detta är ett välkommet beslut för alla patienter och medarbetare på vårdcentralen i Östervåla, kommenterar Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

För mer information:

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör Fastighet och service: 072 – 141 00 60

Björn-Owe Björk (KD), ordförande i fastighets- och servicenämnden: 072 – 217 32 78

Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden.

Ladda ner bild
Malena Ranch (MP), regionråd, ordförande vårdstyrelsen, Region Uppsala

Malena Ranch (MP), regionråd, ordförande vårdstyrelsen, Region Uppsala

Ladda ner bild