Inflyttningen till ingång 100/101 skjuts upp

2019-08-19 Pressmeddelande

Nya vattenprover visar att vattenkvaliteten i den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, fortfarande inte är tillräckligt bra för att patientsäkerheten hos känsliga patientgrupper ska kunna garanteras. Den planerade inflyttningen skjuts därför framåt, med som minst fem veckor.

Det är inte legionella som är problemet, utan andra mikroorganismer. Vattnet är inte farligt för friska människor, det är ”tjänligt med anmärkning”, men för känsliga patientgrupper med nedsatt immunförsvar kan det innebära en risk.

- Det är tråkigt att vi åter måste flytta på inflyttningen, men det är ett enkelt beslut att ta. För oss kommer alltid patientsäkerheten först, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör.

För patienter till Akademiska sjukhuset får förseningen inga egentliga andra konsekvenser, än att de kommer att kallas på sina besök till redan befintliga lokaler istället för till den nya vårdbyggnaden.

För mer information:

Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör: 018 – 611 44 75

Kent Strömberg, projektchef Fastighet och service: 076 – 125 72 60

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19