Profilområden för Lasarettet i Enköping godkänns

2019-08-27 Pressmeddelande

Vid sitt möte på tisdagen godkände regionstyrelsen inriktningen för det som kallas morgondagens elektiva kirurgi, för åren 2020 – 2023. Elektiv kirurgi är den i förväg planerade kirurgin. Inriktningen innebär att Lasarettet i Enköping får ett antal profilområden, inom dessa områden kommer de i stor utsträckning att ta över operationer som idag utförs på Akademiska sjukhuset. Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag för inriktningen för åren 2024 – 2030 i januari 2020.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

- För Region Uppsala är det viktigt att utveckla Lasarettet i Enköping och tydliggöra deras uppdrag. Med dagens beslut visar vi att vi satsar på lasarettet genom att säga att det är här vi ska utföra kirurgi för galla och bråck, ortopedi för höftprotes och knäprotes samt urologi med prostata, urinblåsa och njursten. Det innebär att det kommer bli lättare att rekrytera personal när det finns ett tydligt uppdrag, säger Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Regionfullmäktige ställde sig bakom rapporten Effektiv och nära vård 2030 vid sitt sammanträde i juni 2018. Enligt rapporten finns det effektivitetsvinster att göra på att koncentrera vissa kirurgiska verksamheter. Fristående enheter som inte störs av akutverksamhet eller högspecialiserad vård har enligt rapporten högre kapacitet än akutsjukhus.

I februari ställde sig så regionstyrelsen bakom ett förslag om att utveckla länsgemensam sjukhusvård. Projektet inkluderar beslut om profilområden och volymer som förs över från Akademiska sjukhuset till Lasarettet i Enköping, med stegvis utveckling fram till 2030.

De profilområden som nu antogs för Lasarettet i Enköping är:

Kirurgi – galla och bråck

Ortopedi – höftprotes och knäprotes

Urologi – prostata, urinblåsa och njursten

I tjänsteutlåtandet konstateras också att vid ett senare beslut om en utökning av volymerna åren 2024 – 2030 behövs ytterligare analyser av konsekvenserna, behov av lokalutveckling och medicinteknisk utrustning, samt förutsättningar för forskning, utbildning och medarbetare att flytta med det planerade patientflödet.

För mer information:

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd: 072 – 227 02 37

Åsa Himmelsköld, Hälso- och sjukvårdsdirektör: 072 – 141 49 54

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd.

Ladda ner bild