Höga betyg för Folktandvården i patientenkät

2019-12-11 Pressmeddelande

Folktandvårdens kliniker får toppbetyg i Socialstyrelsens pilotenkät till vuxna tandvårdspatienter. Allra bäst betyg får klinikerna på frågeområdena bemötande och mottagningen i sin helhet.

Malena Ranch (MP), ordförande Vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande Vårdstyrelsen

I maj stod Folktandvården i Uppsala län som testlän för en ny modell av tandvårdsenkät utvecklad av Socialstyrelsen. Resultatet från enkäten ger Folktandvården toppbetyg inom i stort sett alla områden.

– Det är oerhört glädjande att få ta del av så fina omdömen från våra patienter, framförallt gällande bemötande, omhändertagande, kontinuitet och intryck av kliniken där vi ligger väldigt högt. Resultatet från pilotenkäten bekräftar att vi erbjuder tandvård för alla på ett kvalitetsmedvetet sätt, säger Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala.

Andelen positiva svar per tandvårdsklinik ligger mellan 87 och 99 %, en mycket hög andel av patienterna har besvarat frågorna med 4 eller 5 på en femgradig skala.
– Folktandvården visar verkligen på fantastiska resultat inom så många områden. Det är ett resultat av ett målmedvetet arbete inom Folktandvården. Det är extra roligt att det är patienternas egna uppfattning som visas i resultaten, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Enkäten har initierats i ett uppdrag av regeringen. Tidigare har det inte funnits några validerade patientinstrument för att mäta patientnöjdhet nationellt inom tandvården. Framtagandet av enkäten har gjorts av Socialstyrelsen som tillfrågade Folktandvården i Uppsala län om att medverka som testlän. Totalt trycktes 2515 enkäter, varav 879 enkäter inkom från 21 mottagningar.
- Med tanke på den korta svarstiden och att vi delade ut en pappersenkät så anser vi svarsdeltagandet vara mycket högt vilket givit oss instrument för adekvata analyser som redovisas i Socialstyrelsens rapport om pilotenkäten, säger Andreas Johansson, projektledare på Socialstyrelsen.

Patienterna har fått svara på 29 frågor om tillgänglighet, bemötande, omhändertagande, emotionellt stöd, information och kunskap, delaktighet och involvering, kontinuitet, mottagningen samt upplevd vårdkvalitet och helhetsintryck. Inom i stort sett alla områden har Folktandvården fått mycket höga betyg. Den fråga som fått lägst resultat är om upplevd information kring kostnader inför behandling. Socialstyrelsen menar att frågan också kan komma att behöva formuleras om för att få ännu större precision.
– De fina resultaten till trots finns det förstås alltid utrymme för utveckling och förbättringar, konstaterar Gunilla Swanholm.

Enkäten har aldrig tidigare genomförts och därför finns inga tidigare enkäter att referera till. I rapporten fastställs att tandvården har en tradition av att ha nöjda patienter, vilket också verifieras av såväl NKI som SKL:s patientenkät i utvalda regioner.

Kontakt

Gunilla Swanholm Tandvårdsdirektör Region Uppsala Folktandvården i Uppsala län 076-724 89 49 gunilla.swanholm@regionuppsala.seLinda Alexandersson Kommunikationschef Folktandvården linda.alexandersson@regionuppsala.se 018-611 61 36

Bilder

Malena Ranch (MP), ordförande Vårdstyrelsen

Malena Ranch (MP), ordförande Vårdstyrelsen

Ladda ner bild
Gunilla Swanholm
Tandvårdsdirektör Region Uppsala

Gunilla Swanholm Tandvårdsdirektör Region Uppsala

Ladda ner bild