Klart för inflyttning i den nya vårdbyggnaden

2019-12-18 Pressmeddelande

Vattenproblemen i den nya vårdbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, är nu avhjälpta. Idag beslutade Akademiska sjukhuset att den sista inflyttningen ska påbörjas den 3 februari 2020. I mitten av mars beräknas hela flytten vara klar.

Nu är det klart för slutlig inflyttning i ingång 100/101, Akademiska sjukhuset

Nu är det klart för slutlig inflyttning i ingång 100/101, Akademiska sjukhuset

– Vi är mycket glada över dagens besked, att huset nu kan användas fullt ut. Det innebär ett lyft, både för patienter och för medarbetare, säger Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

– Det är en stor satsning på Akademiska och en förutsättning för sjukhusets fortsatta ledande roll inom forskning, utveckling och utbildning, understryker Malin Sjöberg Högrell.

Inflyttningen i vårdbyggnaden har försenats på grund av problem med vattenkvaliteten. Viss verksamhet har ändå kunnat bedrivas, som strålbehandling, datortomografi och MR-undersökningar, men man har avvaktat med att öppna vårdavdelningar med inneliggande patienter.

Under hösten har en rad åtgärder vidtagits, på rekommendation från en expertgrupp. Bland annat stängdes de UV-aggregat som använts för rening av vattnet av. Tillsammans med systematisk spolning har detta gett resultat.

– Vattnet uppfyller nu Livsmedelsverkets krav, och kvaliteten är stabil. Vi ser inte längre något hinder för att bedriva all slags vård i byggnaden. Vattnet är säkert, även för patienter med nedsatt immunförsvar, säger Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset.

De verksamheter som nu ska flytta in är bland annat öppen- och slutenvården för blod- och tumörsjukdomar och vissa delar av specialmedicin, samt operationsverksamhet.

Invigningen av ingång 100/101 är planerad att hållas senare under våren.

Kontakt

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande sjukhusstyrelsen, tel 072-227 02 37 Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel 070-336 66 02

Bilder

Nu är det klart för slutlig inflyttning i ingång 100/101, Akademiska sjukhuset

Nu är det klart för slutlig inflyttning i ingång 100/101, Akademiska sjukhuset

Ladda ner bild